Naturhistorisk Museum har gennem de sidste par år arbejdet hen imod at etablere et Nature & Science Museum på Aarhus Ø – et internationalt anerkendt forsamlingshus for biodiversitet, grøn omstilling og bæredygtig udvikling – med mennesker og natur i centrum. Museet ønsker at forbinde Aarhus med verden, fortiden med fremtiden og viden og naturvidenskabernes nye muligheder med det enkelte menneskes liv og samfundets udfordringer. Museet modtog sidste år en donation på 3 mio. kr. fra Salling Fondene til forundersøgelser, der indebærer afdækning af en række indholdsmæssige, økonomiske, tekniske, logistiske og arkitektoniske analyser og samarbejdsmuligheder. Museet søger nu yderligere en projektmedarbejder, der kan hjælpe med at komme tættere på målet om at blive byens 4. store internationalt anerkendte museum.

Stillingen omfatter:
Tovholder for museets forundersøgelse af Nyt Nature and Science Museum, i samarbejde med projektsekretæren, og navnlig i forhold til:

 • Medlem af museets ”task force” i forhold til forundersøgelse – sammen med direktør, drifts- og administrationschef og projektsekretær
 • Overblik over faser og processer, møder og møderækker m.v.
 • Analyser af bl.a. kravsspecifikation, økonomisk impact og forretningsudvikling
 • Øvrig kontakt til konsulentfirmaer, arkitekter og andre rådgivere, Aarhus Kommune m.fl.
 • Initiativ, skrivning og opfølgning i forhold til nuværende eller potentiel fondsstøtte
 • Ansvarlig for de procesgrupper, der nedsættes – herunder arbejdsgrupper, rådgivere, interne grupper m.v.
 • Overblik over budget og regnskab, herunder godkendelse af betalinger

Kvalifikationer:

 • Struktureret, initiativrig og velformuleret
 • Meget gerne velbefaren inden for bygherrerådgivning, arkitektur, økonomi eller andre relevante områder, så du dermed komplementerer projektsekretæren
 • Ansvarlig, engageret, dialogorienteret og hjælpsom – med andre ord én, der bidrager til et godt kollegialt samvær og til museets samarbejde med andre

Yderligere om stillingen:

 • Tiltrædelse snarest muligt
 • Ansættes indtil 31. maj 2020 med mulighed for forlængelse
 • 37 timer om ugen med flekstidsordning
 • Løn ifølge overenskomst mellem Finansministeriet og ansøgerens faglige organisation
 • Refererer til Drifts- og administrationschefen
 • Varierende arbejdstider må påregnes

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Drifts- og administrationschef Henrik Ochsner på telefon 61200997.

Ansøgning og tidsfrist:
Ansøgningsfrist er torsdag d. 16. maj 2019 kl. 16. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 21. maj.

Ansøgning på maks. to sider indsendes sammen med CV og udvalgte referencer som ét samlet PDF-dokument til Drifts- og administrationschef Henrik Ochsner på ansoegning@nathist.dk .

Publiceret:
08/05/2019