Ansøgningsfrist: 30/10-2020 kl 12.00

Unik stilling hos en af landets markante kulturhistoriske museumsorganisationer

Vores dygtige og afholdte afdelingsleder for forskning og kulturarv på ROMU går på pension i første halvdel af 2021. Og derfor opslås nu en meget sjælden, attraktiv og væsentlig lederstilling inden for museumsområdet.

Udgangspunkt
Chefen for forskning og kulturarv indgår med direkte reference til museumsdirektøren i ledelsesgruppen for ROMU, som er en af landets markante kulturhistoriske, statsanerkendte museumsorganisationer.

ROMU har ti besøgssteder i tre kommuner omkring Roskilde Fjord, omfattende samlinger fordelt på to magasiner, tilsyn med fredede fortidsminder i det centrale og vestlige Sjælland samt et væld af samarbejdsflader med uddannelses- og vidensmiljøer, kulturinstitutioner og myndigheder samt oplevelses- og turismeområdet.

Afdelingen for forskning og kulturarv omfatter over 17 årsværk, der dækker alle arkæologiske og historiske hovedperioder fra oldtid til samtid med ansvar for indsamling, registrering, bevaring, forskning samt forvaltning og bygherrefinansieret arkæologi.

Muligheder
Et af de store strategiske projekter i de kommende år, som den nye chef forventes at være en drivende kraft i, handler om etablering af nyt magasin, der lever op til tidens standarder for samlingsvaretagelse.

Chefen for afdelingen har i øvrigt store muligheder for at præge udviklingen, at etablere og udvikle nye, større samarbejder samt bidrage til den offentlige og faglige samtale om museernes rolle som troværdig kilde til viden i et samfund i forandring og digital omstilling.

ROMU lægger vægt på at løse sine opgaver med høj professionel integritet i god dialog med borgere og samarbejdspartnere og i et miljø præget af gensidig respekt mellem mange typer af fagligheder.

Kvalifikationer
På denne baggrund leder ROMU efter en ny afdelingsleder med følgende kvalifikationer:

  • Ambitioner om at styrke forskning og kulturarv, som skaber værdi for borgerne.
  • Tung faglig profil med forskerkompetence inden for et museumsrelevant fag.
  • Dokumenteret erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere.
  • Flere års erfaring med musealt arbejde.
  • Evne til strategisk at udvikle og lede projekter med inddragelse af fonde. 
  • Indsigt i økonomi, administration og forvaltning efter museumslovens rammer.
  • Evne til at skabe og udvise tillid i samarbejdsrelationer.
  • Evne til at sætte retning i en åben og inddragende stil.

Formalia
Ansøgning sendes senest 30. oktober 2020 kl. 12 til romu@romu.dk mærket "Chef for forskning og kulturarv". Der vedlægges CV samt dokumentation for forskningstyngde i form af publikationsliste, ph.d.-afhandling eller forskerbedømmelse på tilsvarende niveau.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Spørgsmål kan rettes til museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard på tlf. 40 17 84 16 eller afdelingsleder Mette Høj på tlf. 29 32 76 73.

Yderligere oplysninger om ROMU kan findes på museumsorganisationens hjemmeside på www.romu.dk.

Publiceret:
07/10/2020