ROMU har igennem de sidste år udviklet sine formidlingsaktiviteter, udstillinger og programvirksomhed. Og det er en proces, museet ikke bliver færdige med.

ROMU ønsker at komme tættere på brugerne og borgerne i byen i de kommende år – et ønske som også er udmøntet i en ny, 5-årig strategi for museet. ROMU er nysgerrig på, hvordan museet i endnu højere grad kan danne platform for samtaler om byen, dens kulturhistorie og samtid, gennem vedkommende og nærværende kulturtilbud.

Den næste fase i forsat at udvikle et relevant, nærværende og moderne museum, som udvikler indhold og fortællinger i tæt dialog med sin omverden, sker gennem ansættelse af en museumsinspektør med ansvar for formidling til ROMU generelt og Roskilde Museum specifikt.

Museumsinspektøren skal være med til at udvikle og afprøve kendte og nye formidlingsformater, både i forhold til museets udstillinger og i forhold til aktiviteter, der knytter sig til aktuelle problemstillinger/begivenheder – og udviklet i relation til differentierede brugergrupper. Både dem som gerne kommer på museum og dem, som ikke af sig selv går på museum.

Arbejdsområde:

Som museumsinspektør skal du primært arbejde med at udvikle koncepter og indhold til særudstillings – og arrangementsprogram, ligesom du er ansvarlig for afviklingen. Du får ansvar for at gennemføre og etablere konkrete udstillings- og borgerinvolverende projekter samt etablering af eksterne partnerskaber i relation til konkrete projekter. Herudover får du ansvar for konceptudvikling og afvikling af arrangementer, omvisninger og byvandringer.

Forventninger til kompetencer og kvalifikationer:

  • Kandidatgrad inden for det humanistiske fagområde med særlig fokus på formidling.
  • Minimum 4-5 års erfaring som færdiguddannet.
  • Erfaring med projektledelse, brugerinddragelse- og samskabelsesprocesser med interessenter og borgere.
  • Solid erfaring med udstillingsudvikling, tilrettelæggelse og implementering.
  • Solid erfaring med udvikling af programvirksomhed på en kulturinstitution.
  • Vilje til tværfaglige samarbejder både internt og eksternt.
  • Oprigtigt optaget af at udvikle et demokratisk museum til gavn og glæde for borgere i byen.
  • Gerne erfaring med fundraising.

Stillingen er på 37 timer/ugentligt og til besættelse 1. december 2019.

Aflønning efter gældende overenskomst inden for det statslige område.

Kontaktperson for yderligere oplysninger:

Formidlingschef Sidsel Risted Staun
4631 6519//2979 2535
sidselrs@romu.dk

Vicedirektør Iben Bækkelund Jagd
46316507//22981240
ibenjagd@romu.dk

Ansøgning: Ansøgning sendes som mail til romu@romu.dk – ansøgningen må max fylde 2MB og have 1 vedhæftet fil

Ansøgningsfrist: 27. september 2019 kl. 09:00

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
28/08/2019