Stiftelsen Norsk Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer og omfatter Folkemuseet, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814. Stiftelsens museer forvalter, forsker på og formidler sentrale deler av norsk kulturarv fra reformasjonen til våre dager.

DIREKTØR

Organisasjonen består av seks sentrale museer, som arbeider aktivt med å utvikle nye tilbud til publikum og har de seneste år hatt en kraftig økning i antall besøkende. Museene har årlig opp mot 600.000 besøkende.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er i en kontinuerlig fornyelsesprosess. Neste år åpner bl.a. Båthallen på Norsk Maritimt Museum og TidsRom på Folkemuseet, mens Ibsenmuseet er under utvikling. Museene er opptatt av å ivareta institusjonens samfunnsoppdrag, relevans for samtiden, høy faglig kvalitet samt gode opplevelser for vårt publikum.

Museene har samlet ca. 220 årsverk og en årlig omsetning på ca. 300 millioner kroner. Stiftelsen består av flere institusjoner i én konsolidert enhet og vil ha fokus på utvikling av organisasjonen også i årene fremover. Stiftelsen står overfor nye utfordringer, rammebetingelser og et sterkere krav om egeninntekter. Inntekter består av egen forretningsdrift, offentlige og private tilskudd.

Stiftelsens mangeårige direktør slutter neste år idet han går av for aldersgrensen. Stiftelsen søker nå en ny direktør – en leder som er visjonær, strategisk tenkende og med stor entusiasme for og helst erfaring fra museums- og kulturfeltet.

Direktør rapporterer til styret. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse.

Arbeidsområder:

 • Helhetlig ansvar for utvikling av alle museene i stiftelsen
 • Ansvar for det overordnede strategiarbeidet
 • Fornye organisasjonen og skape entusiasme og begeistring
 • Overordnet ansvar for utvikling av samlingene, herunder nyervervelser, forvaltning og sikring
 • Tilpasse museumstilbudet og kvalitetssikre program, herunder forskning, utstillinger og formidling
 • Bygge gode relasjoner med offentlige myndigheter, næringsliv, museer og andre kulturlivsaktører.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitetsnivå
 • Gode resultater som leder på et overordnet og strategisk nivå, gjerne fra en kompleks organisasjon
 • Erfaring fra å lede endrings- og omstillingsprosesser
 • God overordnet økonomi- og budsjettforståelse
 • God forståelse for og erfaring fra politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring fra å være ansikt utad i møte med næringsliv, offentlige instanser, kulturliv og samfunnet for øvrig
 • Forståelse og engasjement for museer og gjerne erfaring fra større kulturinstitusjoner

Personlige egenskaper:

 • Visjonær og med evne til å tenke strategisk
 • Teambygger som kan skape begeistring og samhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og nyskapende med gjennomføringskraft
 • Målrettet og resultatorientert
 • Proaktiv med evne til omstilling
 • Nettverksbygger

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Stifelsen tilbyr:

 • En kulturorganisasjon som står i nyskapende og spennende utviklingsprosjekter
 • En organisasjon med seks viktige museer som gir et stort spenn i mangfold og aktivitet
 • Kompetente, dedikerte og hyggelige kollegaer
 • En sentral samfunnsaktørrolle
 • Store muligheter for utvikling av organisasjonen og utøvelse av lederrollen
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Annet:
Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med konstituert styreleder, Gunn Karin Gjul, mobil 99293214, eller med vår rådgiver i Habberstad, Marit Mellem, mobil 90546532. Habberstad mottar alle søknader elektronisk via vår søkerportal. Søknadsfrist er 10. november.

Publiceret:
22/10/2019