Nationalmuseets enhed Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid søger en timelønnet student til Die Funde projektet.
Formålet med Die Funde projektet er at skabe et samlet overblik over den ældre bronzealders fund på alle danske museer og museer i Nordtyskland. Die Funde er et katalog over samtlige grav-, offer- og løsfund fra ældre bronzealder. Formålet med værket er at gøre det muligt at arbejde videnskabeligt med periodens fund, uden at skulle gennemgå arkiver og oldsagsmagasiner. Projektets hovedredaktør er Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth fra universitet i Göttingen. Du kan læse mere om projektet på Nationalmuseets hjemmeside.

Arbejdsområde
Dine arbejdsopgaver er primært:

 • Korrespondance med projektets hovedredaktør, gerne på tysk, men det vil også være i orden med engelsk
 • Research i Nationalmuseets arkiver og bibliotek for at ajourføre manuskriptet
 • Opsporing af genstande ud fra kataloglisterne. Dette arbejde omfatter korrespondance med kolleger på museet, lokale museer og ejere af privatsamlinger i Danmark og udlandet
 • Udarbejde aftaler om lån af genstandene til tegning på Nationalmuseet
 • Afhentning og aflevering af genstande til museer/ejerne
 • Scanninger af tegninger til layout

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du

 • Studerer forhistorisk arkæologi eller lignende, gerne på første del af studiet
 • Har interesse for ældre bronzealder
 • Har ordenssans og kan arbejde systematisk
 • Kan læse og forstå tysk
 • Er fleksibel og klar til at træde til, når der er behov for at få løst ekstra opgaver
 • Har B-kørekort

Du vil få en grundig indføring i arbejdet.

Løn og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 8 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, som sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 26. august 2019.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til videnskabelig illustrator Malgorzata Hansen på telefon 41 20 61 63.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
17/07/2019