Ansøgningsfrist: 14-04-2021

Vil du være med til at formidle verdens største fortællinger over for børn og unge? Så er det Naturhistorisk Museum, du skal arbejde på. Vi er nemlig ved at etablere SEJENS, som er museets nye brand for naturvidenskabelig formidling over for børn og unge. Ambitionen er at give vores unge publikum den aha- og wauw-oplevelse, der gør en forskel i deres liv. Den oplevelse, der får dem til at følge SEJENS, SpaceX eller Mark Rober på Youtube, når de kommer hjem.

Du er en karakter, du er sjov og medrivende, og så er du skarp - du kan forstå fortællingen fra Big Bang over lysende natskyer til Starship og rewilding, og du forstår også, hvorfor det er de fedeste fortællinger at give videre til den unge generation, hvad enten det er besøgende klasser eller til store events på museet eller ude i byen. Du kan både udvikle og tilrettelægge fortællinger, og så kan du formidle 1:1, så de unge tænder på det.

Du bliver en del af Team SEJENS. Sejens er science på jysk. Vi er lidt vilde, meget tænkende og kreative, og vi vil ændre verden. Hvis du synes, det lyder ambitiøst og vildt sjovt, har du helt ret. Selvfølgelig er der også rugbrødsarbejde med regneark, afrapporteringer, årsrapporter og lange møder, men der er ånd og energi i museet, og vi er gode til at hjælpe hinanden. Desuden bliver du ansvarlig for museets feriearrangementer og weekend formidling, i tæt samarbejde med museets stab af studentermedarbejdere og resten af formidlingsafdelingen.

Om du er biolog, geolog, astrofysiker, ingeniør eller kaospilot er underordnet, bare der strømmer en evig forundring over verden i dine årer og et brændende ønske om at give den undren videre.
I ansøgningen vil vi se, hvad du kan - at du forstår målgruppen og det, vi formidler. Medsend derfor link til video, hvor du på to minutter formidler et naturvidenskabeligt fænomen til målgruppen 10-18 år. Vi håber, du blæser os bagover.

Om stillingen:

  • Du vil som formidlingsmedarbejder referere til formidlingschefen
  • Arbejdsstedet er på museets hovedadresse i Universitetsparken i Aarhus.
  • Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flekstidsordning.
  • Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og pågældende faglige organisation.
  • Du skal begynde snarest muligt eller fra 1. juni 2021.
  • Forventningen er, at arbejdsstedet inden for de næste 6-7 år bliver et nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø.
  • Kørekort er et krav.
  • Ren straffe- og børneattest er påkrævet, og disse indhentes inden ansættelse, ligesom vi indhenter referencer fra tidligere ansættelser.

Yderligere oplysninger:
Hvis du har relevante spørgsmål til stillingen, kan du skrive til formidlingschef Henrik Sell (sell@nathist.dk), hvorefter du vil blive kontaktet.

Ansøgning:
Ansøgning på max. to sider inklusive link til video indsendes sammen med CV og eventuelle referencer som ét samlet PDF-dokument til formidlingschef Henrik Sell på ansoegning@nathist.dk senest onsdag d. 14. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 21. april og torsdag den 22. april – samt fredag 23. april for en eventuel anden runde.

Om Naturhistorisk Museum:
Naturhistorisk Museum er en selvejende museumsvirksomhed under museumsloven. Museets drift er baseret på årlige bevillinger fra Kulturministeriet, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune samt på museets egne indtægter, navnlig fondsbevillinger. Museet beskæftiger i Aarhus og på Molslaboratoriet i alt cirka 50 personer (35 årsværk) inden for formidling, forskning, samlinger, teknik og administration.
Museets Strategi 2030 er centreret om udviklingen af en moderne museumsvirksomhed af internationalt format – placeret i et Nature & Science Museum på Aarhus Ø.

Publiceret:
26/03/2021