Ansøgningsfrist: 17-02-2020

Krigsmuseet søger seks til otte timelønnede om- og undervisere/studenter til Krigsmuseet, Frihedsmuseet og Hangar 46.

Arbejdsområder

Som timelønnet om- og underviser/student ved Krigsmuseet bliver du museets ansigt udadtil. Du bliver en vigtig del af det team, der har den nære kontakt med museets gæster. Dine primære opgaver bliver at afvikle vores om- og undervisningsforløb samt at deltage i afviklingen af vores publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Derudover skal du varetage diverse ad hoc-opgaver.

Du skal løse opgaver på alle Krigsmuseets besøgssteder, dvs. på Krigsmuseet, på det kommende Frihedsmuseet (der forventes at åbne i maj 2020) samt i Hangar 46.

Undervisning
Som underviser vil dine arbejdsopgaver være at afvikle undervisningsforløb for børnehavebørn, elever fra grundskolen og elever fra ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for os, at al undervisning er vedkommende og involverende med udgangspunkt i museets samlinger og forskning. Det er ligeledes vigtigt, at du har lyst til at gå i dialog med eleverne, undersøge emnerne sammen med dem og inddrage deres erfaringer, overvejelser og sanser.

Omvisning
Som omviser er vigtigt, at du kan omsætte faglig viden til gode fortællinger. Din begejstring og dit engagement skal være smittende, så de besøgende oplever den samme glæde ved historien, som du. Gæsterne skal opleve, at deres nysgerrighed er vækket, og at de er inspirerede til selv at forsætte samtalen og udforske historien. Du skal også være i stand til at differentiere din formidling i forhold til vores forskelligartede målgrupper.

Afvikling af publikumsaktiviteter
En del af jobbet består i at afvikle aktiviteter for både børn og voksne. Vores aktiviteter dækker en bred vifte af arrangementer, der både ligger på hverdage, i weekenderne, på helligdage og i skoleferierne. Arrangementerne foregår både i dagtimerne og om aftenen efter museets lukketid. Det afgørende for vores aktiviteter er, at de sætter gæsten i fokus, og at de er fagligt funderet.

Diverse ad-hoc opgaver: Butik og anden betjening af gæster
Du skal også varetage salg af billetter og souvenirers i vores butikker samt fungere som informationsmedarbejder for museets gæster. Det er derfor vigtigt, at du finder arbejdsglæde i kundekontakt, at du sætter pris på glade gæster og kender værdien af god service. Du skal være udadvendt og tænke selvstændigt – og din arbejdsform er opsøgende og imødekommende.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

  • Sætter gæsten i centrum og forstår at gøre formidlingen relevant og interessant.
  • Har interesse for Danmarks krigshistorie og har blik for den gode historie.
  • Sætter dig ind i museumsdidaktik samt grundskolens fællesmål og ungdomsuddannelsernes kernestof.
  • Du skal et godt blik for, hvordan du formidler til forskellige målgrupper.
  • Har faglig stolthed og sætter dig grundigt ind i det stof, du skal formidle.
  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og villig til at træde til, når der er brug for ekstra hænder.
  • Kan afvikle alle dine arbejdsopgaver på både dansk og engelsk.

Vi forestiller os, at du studerer historie, antropologi, etnologi eller lignende. Du må gerne have en del år tilbage af dit studie, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, omvisninger og kundeservice, men det er ikke et krav.

I forbindelse med din ansættelse bliver du lært grundigt op i dine arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en forudsætning, at du er studieaktiv for at være ansat i stillingen.

Du bliver ansat både som timelønnet om- og underviser samt som timelønnet student. Løn- og ansættelsesvilkår som om- og underviser fastsættes i henhold til museets regulativ af 8. august 2018 samt den til enhver tid gældende aftale om oplæring- og ansættelsesvilkår for timelønsansatte om- og undervisere på Nationalmuseet. Løn- og ansættelsesvilkår som student fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Du kommer til at være en del af en vagtplan, og du skal regne med at arbejde minimum én dag om ugen. Din arbejdsdag varierer mellem hverdage og weekender, og du må også være indstillet på ind i mellem at skulle arbejde efter kl. 17.00.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes fra den 1. april 2020.

Ansøgning
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 17. februar.

Vi forventer at afholde samtaler den 24. februar, 2. marts og 9. marts 2020.

I forbindelse med samtalerne vil de indkaldte kandidater få en mundtlig formidlingsopgave på dansk og engelsk, som skal udføres i en af Krigsmuseets udstillinger.

Ved yderligere spørgsmål kan museumsinspektør Sarah Yigzaw kontaktes på telefon 41 20 60 69 eller formidlingsinspektør Mai Stenbjerg kontaktes på telefon 41 20 68 75.

Oplysninger om Krigsmuseet kan indhentes her: www.krigsmuseet.dk

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
27/01/2020