Krigsmuseet søger fem timelønnede om- og undervisere/studenter til Krigsmuseet, Frihedsmuseet og Hangar 46.

Arbejdsområde

Som timelønnet om- og underviser/student ved Krigsmuseet bliver du museets ansigt udadtil. Du bliver således en vigtig del af det team, der har den nære kontakt med museets gæster. Dine primære opgaver bliver at afvikle om- og undervisningsforløb samt at deltage i afviklingen af publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Derudover skal du varetage diverse ad hoc-opgaver.

Du skal løse opgaver på alle Krigsmuseets besøgssteder, dvs. på Krigsmuseet, der ligger på Slots-holmen i det centrale København i Christian 4.s Tøjhus, på Frihedsmuseet i Churchillparken 6, der genåbner til næste år samt i Hangar 46, et såkaldt ’åbent magasin’ i en gammel flyhangar på den tidligere Flyvestation Værløse, som holdes åbent for publikum nogle uger om sommeren.

Undervisning

Som underviser vil dine arbejdsopgaver være at afvikle undervisningsforløb for børnehavebørn, elever fra grundskolen og elever fra ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for museet, at al undervisning foregår på en vedkommende og involverende måde med udgangspunkt i museets samlinger og forskning. Forskellige klassetrin og målgrupper kræver forskellige formidlingsmetoder. Det er vigtigt, at du har lyst til at gå i dialog med eleverne, undersøge emnerne sammen med dem og inddrage deres erfaringer, overvejelser og sanser.

Omvisning

Du skal afvikle omvisninger på alle Krigsmuseets besøgssteder. Det er vigtigt, at du kan omsætte faglig viden til gode fortællinger. Din formidling skal fremkalde billeder hos gæsterne, og din begejstring og dit engagement skal være smittende, så de besøgende oplever den samme glæde ved historien, som du. Du skal gennem din formidling hjælpe gæsterne til at forstå vores genstandes unikke betydning for danmarkshistorien. Fortællingen skal give gæsterne sammenhængen med vores samtid og udsynet til verdenshistorien. Gæsterne skal opleve, at deres nysgerrighed er vækket, og at de er inspirerede til selv at forsætte samtalen og udforske historien.

Afvikling af publikumsaktiviteter

En del af jobbet består i at afvikle aktiviteter for både børn og voksne. Museets aktiviteter dækker en bred vifte af arrangementer, der både ligger på hverdage, i weekenderne, på helligdage og i skoleferierne. Arrangementerne foregår både i dagtimerne og om aftenen efter museets lukketid. Det afgørende for aktiviteterne er, at de sætter gæsten i fokus, og at de er fagligt funderet. Fyraftensarrangementet ”Fad & Foredrag” eller aktiviteter som ”I lære som spion” er eksempler på den type aktiviteter, som du vil skulle være med til at afvikle.

Diverse ad-hoc opgaver: Butik og anden betjening af gæster

Som en del af jobbet skal du betjene vores kasseapparat og fungere som informationsmedarbejder for museet. Kassebetjening indbefatter salg af billetter og varer i vores butik. Der vil derudover være mange sammenhænge, hvor det er afgørende, at du kan informere museets gæster og hjælpe dem med spørgsmål af praktisk eller faglig karakter. Det er derfor vigtigt, at du finder arbejdsglæde i kundekontakt, at du sætter pris på glade gæster og kender værdien af god service. Du skal være udadvendt og tænke selvstændigt – og din arbejdsform opsøgende og imødekommende.

Kvalifikationer
Museet forventer, at du:

  • Brænder for formidling og gerne vil prøve kræfter med det.
  • Har interesse for Danmarks krigshistorie og har blik for den gode historie.
  • Sætter gæsten i centrum og forstår at gøre formidlingen relevant og interessant.
  • Har lyst til at underviser børn og unge.
  • Sætter dig ind i museumsdidaktik samt grundskolens fællesmål og ungdomsuddannelsernes kernestof.
  • Har faglig stolthed og sætter dig grundigt ind i det stof, du skal formidle.
  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og villig til at træde til, når der er brug for ekstra hænder.
  • Kan afvikle alle dine arbejdsopgaver på både dansk og engelsk.
  • Er ansvarsbevidst og en holdspiller.

Museet forestiller sig, at du studerer historie, antropologi, etnologi eller lignende. Du må gerne have en del år tilbage af dit studie, så alle kan få glæde af hinanden i længere tid. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, omvisninger og kundeservice, men det er ikke et krav. I forbindelse med din ansættelse bliver du lært grundigt op i dine arbejdsopgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat både som timelønnet om- og underviser samt som timelønnet student. Løn- og ansættelsesvilkår som om- og underviser fastsættes i henhold til museets regulativ af 8. august 2018 samt den til enhver tid gældende aftale om oplæring- og ansættelsesvilkår for timelønsansatte om- og undervisere på Nationalmuseet. Løn- og ansættelsesvilkår som student fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Du kommer til at være en del af en vagtplan, og du skal regne med at arbejde minimum én dag om ugen. Din arbejdsdag varierer mellem hverdage og weekender, og du må også være indstillet på ind i mellem at skulle arbejde efter kl. 17.00.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgning
Museet glæder sig til at læse din ansøgning, som skal sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job Vi skal modtage din ansøgning senest fredag den 21. juni 2019.

Museet forventer at afholde samtaler i starten af juli måned.

I forbindelse med samtalerne vil de indkaldte kandidater få en mundtlig formidlingsopgave på dansk og engelsk, som skal udføres i en af Krigsmuseets udstillinger. Ved yderligere spørgsmål særligt i forhold til undervisning kan museumsinspektør Sarah Yigzaw kontaktes på telefon 41 20 60 69. For øvrige spørgsmål kan formidlingsinspektør Mai Stenbjerg kontaktes på telefon 41 20 68 75.

Oplysninger om Krigsmuseet kan indhentes her: www.krigsmuseet.dk

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
06/06/2019