Skoletjenesten og Arbejdermuseet har en fælles ambition om at arbejde eksperimenterende og nyskabende med undervisning i eksterne læringsmiljøer og udmønte det i relevante og vedkommende undervisningsaktiviteter, der gør historie og kultur til et grundelement i børn og unges læring og dannelse. Netop nu søger de en undervisnings- og udviklingsansvarlig, der kan videreudvikle og styrke det pædagogiske udviklingsarbejde og de daglige undervisningsaktiviteter for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser på Arbejdermuseet.

Undervisning er en kerneydelse på Arbejdermuseet og indtager en helt central placering i museets strategi og virke. Udgangspunktet for al undervisning på museet er at skabe rum for, at elever finder historiske perspektiver på deres eget liv og samfundsrelevante udfordringer. Omdrejningspunktet er at skabe fortællinger og undervisningsaktiviteter om hverdagsliv, arbejdsliv, fællesskaber og demokrati, der understøtter og styrker børn og unges oplevelse af handlemuligheder i forhold til at påvirke deres eget liv, samtid og fremtid.

Som videncenter for eksterne læringsmiljøer har Skoletjenesten til opgave til stadighed at øge kvaliteten af undervisningen på museer og kulturinstitutioner bredt. Den ekspertise og viden, du opnår gennem det daglige undervisningsarbejde på Arbejdermuseet, skal derfor også dokumenteres og sættes i spil, så den også kommer andre til gavn.

Som Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsansvarlig indgår du i museets programafdeling og har ansvar for at:

 • Sikre en høj kvalitet af den daglige undervisning herunder rekruttering, oplæring af og feed back-samtaler med museets timelønnede undervisere, løbende opdatering og udvikling af læremidler, evaluering og justering af undervisningsaktiviteter m.m.
 • Projektlede nye undervisningsaktiviteter der inddrager museets genstandsfelt, udstillinger og samlinger i relevante, vedkommende og nye sammenhænge
 • Løbende at inddrage og involvere elever og lærere i udviklingen af undervisningsprojekter
 • Koordinere og udvikle museets partnerskabsaftaler med f.eks. kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner
 • At omsætte erfaringer fra museets pædagogiske praksis til viden og værktøjer gennem arbejdet i det pædagogiske laboratorie.
 • At sætte din viden og ekspertise i spil gennem videndeling i og udenfor Skoletjenesten

I det daglige arbejde på Arbejdermuseet vil museets programchef være din nærmeste samarbejdspartner, mens Skoletjenestens anden medarbejder på museet og de øvrige ansatte i Programafdelingen vil være dine nærmeste kolleger i hverdagen. I Skoletjenesten vil du arbejde tæt sammen med medarbejderne i Pædagogisk udvikling omkring dit pædagogiske laboratorie.

Som undervisnings- og udviklingsansvarlig er du en del af Skoletjenestens kollegiale og faglige netværk af undervisnings- og udviklingsansvarlige på tværs af kulturinstitutioner som f.eks. Statens Museum for Kunst, Film X og Designmuseum Danmark, hvor du gennem temadage, studiegrupper og pædagogiske laboratorier får styrket dit videngrundlag og redskaber til at arbejde med et pædagogisk laboratorie i eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten og Arbejdermuseet søger en undervisnings- og udviklingsansvarlig, der:

 • Har en stærk pædagogisk og didaktik profil forankret i en relevant faglig baggrund
 • Har erfaring fra lignende stilling med udvikling, koordinering og drift af undervisning på museer og kulturinstitutioner
 • Har erfaring med at etablere, pleje og udvikle netværk
 • Arbejder systematisk og har erfaring med at evaluere, dokumentere og videndele erfaringer og resultater i forskellige formater
 • Har interesse i at indgå i videncentrets arbejde med videnproduktion og videndeling
 • Er kreativ, ambitiøs, nysgerrig og er en stærk holdspiller, der sætter stor pris på tværfagligt samarbejde

Arbejdermuseet har en særlig indsats omkring unge og demokratisk dannelse. Erfaring med denne målgruppe og/eller dette emnefelt vil være en fordel.

Ansættelsesforhold:

Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober.

Der er tale om en 30 timers stilling med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen / Skoletjenesten.

Arbejdsstedet er Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 9. august 2019

Det er planen, at der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 33 hos Skoletjenesten på følgende adresse: Skoletjenesten, Gyldenløvesgade 15, 1600 København V.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Skoletjenestens leder Claus Poulsen på 3366 7350 eller mail: cp@skoletjenesten.dk
Arbejdermuseets programchef, Linda Nørgaard Andersen på mail lna@arbejdermuseet.dk

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
04/07/2019