En stilling som videnskabelig assistent i forhistorisk arkæologi med særlig vægt på GIS-analyser, jernalder og agrarøkonomi er ledig til besættelse i afdelingen Forskning, Samling og Bevaring i enheden Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid. Stillingen er på deltid (18,5 timer om ugen) og er tidsbegrænset til 3 år fra ansættelsestidspunktet. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Arbejdsområde
Hovedopgaven vil være at deltage i forskningsprojektet ”Resilience & Breakpoints”, et forskningsprojekt, som skal belyse den agrarøkonomiske udvikling under jernalderen i Danmark. Projektet er finansieret med støtte fra Det Frie Forskningsråd og fungerer i samarbejde med Aarhus Universitet, Moesgaard Museum og Oxford University. Projektet omfatter tre forskningssøjler, der dækker over temaerne, a) Klima, b) Agerbrug og c) Samfund. Stillingen er en integreret del af c), hvor formålet er at identificere og analysere ændringer i jernalderfundets organisation, som endvidere skal kobles til de to øvrige forskningssøjler. Dette vil ske primært på baggrund af GIS-analyser af bebyggelsernes topografi såvel som dyrkningsarealer og -teknologi.

De primære arbejdsopgaver er:

 • At fortage selvstændige GIS- og dataanalyser
 • Forskning i forbindelse med projektets fokus på den agrare udvikling i perioden
 • At assistere ved udarbejdelse af database for fokuslokaliteter
 • Redaktionsopgaver, herunder primært udarbejdelse af topografiske kort/data for projekt-gruppen
 • At deltage i formidling af projektets resultater i medierne

Kvalifikationer
Ansættelsen som videnskabelig assistent kræver uddannelse som kandidat inden for forhistorisk arkæologi eller tilsvarende.

Der vil endvidere blive lagt vægt på:

 • En faglig profil inden for studiet af jernalderen og særligt oldtidsagre
 • Indgående kendskab til programmerne MapInfo, ArcGIS, Qgis
 • Erfaring med kartografiske studier af kultur- og naturlandskabet
 • Erfaring med redaktionelt arbejde og publiceringsprincipper
 • Udgravningserfaring
 • Kenskab til genstandsregistrering
 • Kendskab til digital formidling
 • Lyst og evne til samarbejde

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 18,5 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet. Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et (internt) fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 22. marts 2019.

Ansøgningen skal være vedlagt et curriculum vitae, eksamensbeviser, en komplet publikationsliste samt artikler/afhandlinger, som ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos forskningschef Lasse Sørensen, tlf. 41 20 61 64; e-mail: Lasse.Soerensen@natmus.dk, eller seniorforsker Mads Dengsø Jessen, tlf. 41 20 61 68; e-mail: Mads.Dengso.Jessen@natmus.dk.

Publiceret:
08/03/2019