Er du en dygtig forsker, en motiverende og synlig leder samt en passioneret formidler af både naturhistorie og naturvidenskab? Kan du stå i spidsen for drift og udvikling af forsknings- og samlingsaktiviteterne i et kommende Nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø, hvor viden og begejstringen for naturhistorie og naturvidenskab får helt nye rammer at udfolde sig i?

Så er det dig, Naturhistorisk Museum i Aarhus har brug for!

Naturhistorisk Museum i Aarhus søger en visionær og dynamisk videnskabelig chef, som kan lede og motivere museets Videnskabelige Afdeling, navnlig i forhold til udviklingen af Nyt Nature & Science Museum.

Den videnskabelige chef vil indgå i et tværfagligt og inspirerende museumsmiljø, hvor dedikerede medarbejdere inden for naturhistorie og naturvidenskab samarbejder tæt med andre spændende faggrupper i en moderne museumsvirksomhed med fokus på dansk natur, grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Den videnskabelige chef skal være visionær og markant, solidt forankret i alle aspekter af forskning inden for naturhistorie og naturvidenskab. Desuden skal den videnskabelige chef aktivt bidrage til, at museets nuværende forskning og formidling bindes endnu tættere sammen.

Den videnskabelige chef får ansvar for museets videnskabelige strategi, personaleledelse samt afdelingens budgetter, hvortil kommer ansvar for selvstændig felt- og samlingsbaseret forskning samt udvikling og fundraising af projekter i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere – og museet som helhed.

Din profil:

  • Ph.d.-grad i biologi eller tilsvarende
  • Ledelseserfaring
  • Dokumenterede forskningssamarbejder og solidt fagligt netværk inden for museums- og universitetsverdenen, både nationalt og internationalt
  • Solid dokumenteret erfaring med fundraising, forsknings- og projektledelse
  • Skal kunne dokumentere videnskabeligt arbejde inden for museets hovedindsatsområder
  • Professionel IT-bruger med indgående kendskab til videnskabelige arbejdsværktøjer
  • Gode dansk- og engelskkundskaber. 

Dit væsen:

  • Selvstændig, initiativrig, systematisk og løsningsorienteret
  • En synlig, motiverende, aktivt lyttende, beslutningsparat og en tydelig leder

Stillingen:
Den pågældende vil som chef for Videnskabelig Afdeling indgå i Naturhistorisk Museums chefgruppe på fem personer.

Stillingen er på fuld tid 37 timer pr. uge med flekstidsordning.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og pågældende faglige organisation.

Ansættelse fra 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Arbejdsstedet vil primært være Naturhistorisk Museum i Aarhus og lejlighedsvis på museets forsknings- og kursusejendom Molslaboratoriet. Forventningen er, at arbejdsstedet inden for de næste 6-7 år bliver et Nyt Nature & Science Museum.

Processen:
Ansættelse af den videnskabelige chef sker efter vilkårene for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet. Dette indebærer bl.a., at vedkommende efter fire år uden stillingsopslag kan opnå varig ansættelse i stillingen, under forudsætning af at et bedømmelsesudvalg finder personen egnet på seniorforskerniveau.

Ansøgning – bilagt CV, publikationsliste og udvalgte referencer – indsendes som ét samlet PDF-dokument til ansoegning@nathist.dk

Ansøgningsfrist: 30. september 2019.

For yderligere oplysninger: Kontakt gerne Museumsdirektør Bo Skaarup (bs@nathist.dk) eller Driftsog administrationschef Henrik Ochsner på ho@nathist.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45 eller 46.

Publiceret:
09/09/2019