Orienteringsmøde for den kultur- og naturhistoriske sektion på Hotel Nyborg Strand, onsdag den 16. til fredag den 18. november 2011

Organisationen DANSKE MUSEER havde fornøjelsen af at indbyde til årets faglige orienteringsmøde 2011. Programmet fulgte traditionen: Mødet starter onsdag den 16. november kl. 12 med frokost og herefter kl. 13.00 en kort aktuel status for arbejdet i ODM. Derefter var der afsat tid til en aktuel plenumdebat med relevante og aktuelle debattører, hvor udredningen om fremtidens museumslandskab i Danmark igen var i centrum.

Resten af programmet var, traditionen tro, lagt i hænderne på koordinatorerne for de enkelte faggrupper: forhistorisk arkæologi, middelalderarkæologi, nyere tids kulturhistorie, konserveringsgruppen, udstillingsgruppen - og som noget nyt den naturhistoriske gruppe. For nogle orienteringsgruppers vedkommende var en del af tiden afsat til tværgående fællestemaer, hvilket vil fremgår af faggruppernes programmer.

Som det bemærkes, var der to markante ændringer i forhold til afholdelsen af den snart 40 år gamle tradition med kulturhistoriske møder på Fuglsø i Mols Bjerge!

Mødet i år afholdes, som en prøve, også for kollegaer fra den naturhistoriske kreds i ODM. Ønsket hermed er at sikre yderligere netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs af museumsverdenen. Vi bød velkommen til ca. 20 kollegaer fra landets naturhistoriske museer.

En anden ændring var, at vi i år desværre må flytte fra det, i museumssammenhænge, traditionsrige Fuglsø Center til Hotel Nyborg Strand. Det skyldes, at vi så sent som den 14. september (!) fik meddelelsen om, at Fuglsø Centeret var trådt i likvidation og derfor opsagde alle indgåede aftaler. I al hast - og med stor velvilje fra en række involverede i det store og traditionsrige arrangement - fik vi flytte mødet til Hotel Nyborg Strand.

Marked - Klar til inspiration, handel og nyheder!

Som noget nyt var der torsdag et marked forestået af Museumstjenesten, hvortil der var indbudt relevante leverandører inden for en række faglige specialer. Her blev nyheder, inspiration, handel og læring samlet. Nærmere om markedet ved henvendelse til Allan Risbo, Museumstjenesten, tlf.:8666 7666.

Se program og deltagerliste (ikke længere tilgængelig, nov. 2020)

Publiceret:
04/12/2012