Forskning på kunstmuseerne - en udfordring i hverdagen

Hvad er status på den kunsthistoriske forskning i dag? Hvilken forventning er der til den forskning, vi bedriver? Har vi på museerne i dag en forskningstradition? Er det overhovedet mulighed for at bedrive forskning på kunstmuseerne i en hverdag, der er presset af mange andre udadrettede gøremål? Hvordan skaber vi et sundt og frugtbart kunsthistorisk forskningsmiljø på museerne i Danmark? Dette er nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil belyse og diskutere på årsmødet i den kunsthistoriske sektion under ODM.

Forskningen er én af de fem søjler i museumsloven, der er med til at kvalificere alt fra erhvervelserne til formidlingen bl.a. i form af udstillinger. Men forskningsbegrebet har de senere par år udvidet sig fra skrivning af ræsonnerede kataloger til store tværfaglige projekter. Om kort tid vil de kandidater, der kommer ud fra universiteterne, have en langt bredere baggrund end den klassiske mag.art. i kunsthistorie. Hvordan styrker vi os til disse udfordringer?

Mødet vil blive en blanding af oplæg fra en række relevante oplægsholdere samt panel-diskussioner og en enkelt workshop. Vi håber, at alle vil være med til at skabe et spæn-dende møde om et centralt emne i vores faglige miljø.

Se program og deltagerliste - ikke længere tilgængelig, nov. 2020

Afholdte indlæg:

Digitale kunsthistorier v/Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst.

Publiceret:
06/12/2012