Betydningsvurdering af genstande og værker

Betydningsvurdering af genstande og værker

Bevaringen af kulturarven er en af de danske museers fem kerneopgaver, men også en opgave der kræver mange ressourcer på tværs af museernes arbejdsområder.

Dette kursus vil introducere betydningsvurdering af genstande, værker og samlinger som museal metode. Internationale erfaringer viser, at betydningsvurdering skærper og udvikler museernes samlingsforståelse og understøtter dem i at prioritere deres bevaringsindsats og rammesætning af disse opgaver. Kurset giver mulighed for at stifte bekendtskab med metoden og afprøve dens potentialer konkret i forhold til deltagernes egen samling på museet.

Indhold

Hovedtemaer på kurset er:
  • Hvordan kan betydningsvurdering øge fokus på museernes samlinger, deres materialitet og kontekst helt generelt i museernes daglige arbejde?
  • Hvordan kan betydningsvurdering skærpe og kvalificere udviklingen af konserverings-, indsamlings- og bevaringsstrategier både på det enkelte museum og på nationalt plan?
  • Hvordan kan betydningsvurdering som helhedsorienteret metode understøtte samlingsarbejdet på tværs af de fem museumsopgaver?

Undervisningen vil gennem en række øvelser skabe sammenhæng mellem teoretiske begreber og praktiske problemstillinger. Vi vil tage udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsopgaver og anvende betydningsvurdering som metodisk greb. Forløbet vil gå direkte ind og understøtte en konkret arbejdsopgave for deltagerne, ligesom kurset vil give mulighed for at trække aktivt på medkursisternes erfaringer med betydningsvurdering fra andre museer.

Udbytte

På kurset får du:
  • Kendskab til og færdigheder inden for betydningsvurdering som museal arbejdsmetode.
  • Overblik over hvordan betydningsvurdering kan indgå som redskab i en række konkrete arbejdsopgaver, såsom samlingsgennemgange, fondsansøgninger, formidlingsarbejde og bevaringsopgaver.
  • Viden om hvordan betydningsvurdering kan udvikle kendskabet til samlingernes indhold og potentiale.
  • Indblik i, hvordan betydningsvurdering kan bruges aktivt i forbindelse med outreach og profilering både på de enkelte museer og på tværs af institutioner.
  • Indblik i, hvordan betydningsvurdering som metode kan skaleres og tilpasses alt efter økonomiske og tidsmæssige rammer.

Format og forberedelse

Som forberedelse til kurset bedes I læse to kortere tekster samt forberede en case, I gerne vil arbejde med under kurset. Forud for kurset får I tekster samt opgavebeskrivelse tilsendt. Selve kurset vil bestå af forelæsninger og en række øvelser og arbejdsmoduler, hvor I anvender betydningsvurderingen som metode på jeres konkrete case.

Underviser

Susanne Krogh Jensen er cand. mag i historie og har en ph.d. i kulturvidenskab. Med baggrund i sit arbejde som samlingsinspektør på Danmarks Tekniske Museum, har Susanne gennem det seneste år arbejdet med at bruge betydningsvurdering og citizen science i det praktiske samlingsarbejde.

Dato:

24. okt. 2022
09:30 - 16:00
25. okt. 2022
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med samlinger og udviklingen af deres betydninger

Underviser:

Susanne Krogh Jensen

Susanne Krogh Jensen

Tilmeldingsfrist:

03/10/2022

Priser:

DKK 3.200 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.000 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.