Den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed og de beskyttede fortidsminder

Den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed og de beskyttede fortidsminder

Kurset giver en grundlæggende indføring i administration af museumslovens kapitel 8 med særligt fokus på forvaltningen af bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. Kurset vil ikke mindst lægge vægt på museernes forvaltningsmæssige forpligtigelser og de principper, der danner baggrund for administrationen, – herunder de skemaer m.v., som museerne skal anvende i kommunikationen med Slots- og Kulturstyrelsen og bygherre.

I forløbet vil bl.a. indgå gruppearbejde med udgravningscases, som giver praktisk erfaring med at arbejde med principperne i museumslovens kapitel 8.

Kurset vil desuden indeholde en indføring i forhold vedr. de beskyttede fortidsminder og sten- og jorddiger og museernes rolle i denne sammenhæng – herunder i håndteringen af spørgsmål vedr. fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18).

Udbytte

Kursets primære formål er at:
 • Give en generel forståelse for arbejdet med forvaltningen af den arkæologiske kulturarv i relation til både udførelsen af de arkæologiske undersøgelser og den fysiske planlægning på landjorden.
 • Gøre dig i stand til at bruge Slots- og Kulturstyrelsens’ administrative principper og skemaer i relation til en hensigtsmæssig administration af museets bygherrebetalte arkæologiske ansvar.
 • Sikre forståelse af principper for vurdering af fortidsminders væsentlighed og argumentation for dette.
 • Sikre kendskab til de arkæologiske strategier og det reviderede vejledningsmateriale, herunder skabeloner til faglig argumentation for ’væsentligt fortidsminde’.
 • Sikre en basal viden om de lovmæssige rammer vedr. de beskyttede fortidsminder og de beskyttede sten- og jorddiger.

Efter kurset har du den nødvendige basisviden om, hvordan du udfylder Slots- og Kulturstyrelsens arkæologiske budget- og regnskabsskemaer, og du er i stand til at understøtte budget- og regnskabstal med en faglig argumentation, der bl.a. tager udgangspunkt i de arkæologiske strategier. Endvidere sikrer kurset dig en overordnet indsigt i forhold vedr. de beskyttede fortidsminder og sten- og jorddiger.

På kurset får du viden om:
 • Museumsloven og det arkæologiske ansvar
 • Principper for administration og forvaltning af den bygherrebetalte arkæologi
 • Proces for gennemførelse af arkæologiske undersøgelser
 • Budget- og regnskabsskemaer
 • Brugen af de arkæologiske strategier
 • Faglig argumentation for ’væsentligt fortidsminde’
 • Lovbaggrund for forvaltning af beskyttede fortidsminder (herunder introduktion til de lovmæssige rammer for fortidsmindebeskyttelseslinjen) samt sten- og jorddiger – herunder museernes rolle og muligheder

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart

Målgruppe:

Dig, der arbejder med budget og regnskab for den bygherrebetalte arkæologi.

Deltagerforudsætninger:

Deltagerne forventes at arbejde på et museum med arkæologisk ansvar og have kendskab til eller ansvar for budget- og regnskab i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser i henhold til museumslovens kapitel 8.

Undervisere:

Lisbeth Gernager Langkjær er cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Hun arbejder til daglig som specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv med fokus på de bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. Hun har været dybt involveret udarbejdelsen af de gældende retningslinjer for den bygherrebetalte arkæologi. Lisbeth har mange års erfaring med arkæologiske undersøgelser, ikke mindst som museumsinspektør på Museum Sydøstdanmark.

Anders Jon Nielsen er cand.mag. i forhistorisk arkæologi med en baggrund inden for klassisk arkæologi. Han arbejder til daglig som fuldmægtig i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv. Opgaverne veksler mellem myndigheds- og udviklingsopgaver i relation til de beskyttede fortidsminder såvel som de bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser mv. Han har været dybt involveret udarbejdelsen af de gældende retningslinjer for den bygherrebetalte arkæologi. Anders har tidligere været museumsinspektør og arkæolog på Museum Lolland-Falster.

Prisen er reduceret for ansatte på statslige- og statsanerkendte museer i forhold til vores øvrige kurser pga. særlig støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Dato:

19. jan. 2023
09:30 - 16:30

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Dig, der arbejder med budget og regnskab for den bygherrebetalte arkæologi.

Underviser:

Lisbeth Gernager Langkjær og Anders Jon Nielsen

Tilmeldingsfrist:

19/12/2022

Priser:

DKK 850 inkl. frokost (ansatte ved statsanerkendte/statslige museer)
DKK 2.150 inkl. frokost (ansatte ved ikke-statsanerkendte/statslige museer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to ansatte fra samme museum/institution.