Frivilligkoordinator på museet

Frivilligkoordinator på museet

Kurset giver inspiration og viden om opgaven med at lede og koordinere frivillige på dit museum med de primære formål at:

  • Gøre dig i stand til at forstå opgaven med at organisere, motivere og arbejde med frivillige, herunder din rolle som frivilligkoordinator eller kollega til frivillige
  • Sikre kendskab til lovgivning og materialer, som er direkte relevant i forhold museets samarbejde med frivillige.

Efter kurset har du overblik over de muligheder og udfordringer, som frivilliges deltagelse betyder. Du vil opnå indsigt i redskaber og erfaringer, som udruster dig til positivt at udfylde rollen som frivilligkoordinator, så du bedre er i stand til at organisere og motivere de frivillige.

På kurset får du viden om:
  • Frivillighed i historisk perspektiv
  • Roller i samarbejdet mellem ansatte og frivillige
  • Ledelse af frivillige
  • Relationen mellem ansatte og frivillige
  • Forankring af det gode samarbejde
  • Samarbejde med frivillige fra andre organisationer
  • Håndtering af vanskelige situationer

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart. Der er plads til 12 deltagere på kurset.

Deltagerforudsætninger:

Deltagerne forventes at have ansvar eller interesse for museets samarbejde med frivillige, venner og/eller medlemmer af museets foreninger eller klubber.

Underviser:
Per Lunde Lauridsen. Cand. mag. i Historie og Forhistorisk Arkæologi, Museumsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum med overordnet ansvar for 400 frivillige – gennem godt 10 år. Leder af FrivillighedsAkademiet, som uddanner frivillige og ansatte frivilligkoordinatorer/frivillige ledere i kulturarven og museum-sektoren.

Dato:

30. jan. 2023
10:00 - 17:00
31. jan. 2023
09:00 - 17:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Museumsansatte, som har ansvar eller interesse for museets samarbejde med frivillige.

Underviser:

Per Lunde Lauridsen

Tilmeldingsfrist:

10/01/2023

Priser:

DKK 3.800 inkl. frokost  (ODM-medlemmer)
DKK 4.750 inkl. frokost (ikke ODM-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.