Fundraising workshop – målret dit projekt og øg chancerne for at få det finansieret

Fundraising workshop – målret dit projekt og øg chancerne for at få det finansieret

At skrive fondsansøgninger kan virke som et svært og tidskrævende arbejde, der bare skal overstås, så du kan komme i gang med dit projekt. Men processen kan også åbne for, at du udvikler og kvalificerer dit projekt yderligere; at du bliver skarpere på kernefortællingen, målgruppen og ikke mindst den økonomiske ramme.

På dette kursus får du mulighed for at fordybe dig i fundraisingens ædle kunst. Vi arbejder med udgangspunkt i mindre og mellemstore udviklingsprojekter på museer, og der vil være mulighed for at få feedback på en ansøgning, du aktuelt sidder med.

Fokus vil være på at formulere ansøgninger med udgangspunkt i målgruppen – både projektets målgruppe og de bevillingsgivere, der skal læse ansøgningen. Det er altså det strategiske formuleringsarbejde, vi skal beskæftige os med. I den sammenhæng vil vi også gøre os overvejelser om projektets miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed, som stadig flere fonde ønsker at få ekspliciteret i en projektbeskrivelse. Og så ser vi nærmere på budgettet, hvor projektets indtægter og udgifter skal præsenteres så tydeligt og præcist som muligt for at virke overbevisende.

Udbytte

På kurset får du blandt andet følgende med hjem:
  • Viden om og værktøjer til at arbejde strategisk med både projektbeskrivelse og budget i forhold til de private fonde og offentlige puljer, der er relevante for museumsverdenen.
  • Konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde målgruppeorienteret ved udvikling af projekter på et museum – og hvordan dette kan integreres i en fondsansøgning.
  • Sparring på din ansøgning og et fundament til at arbejde videre med den.

Arbejdsform og forberedelse

Kurset veksler mellem oplæg, dialog i plenum og opgaveløsning individuelt.

Kursisterne skal medbringe en fonds- eller puljeansøgning, som de aktuelt arbejder med og kan bringe i spil på kurset.

Forud for kurset tager underviser et kort telefonmøde med alle deltagerne for at afklare forventninger og behov, herunder behovet for individuel sparring.

Målgruppe

Kurset er for alle, der arbejder med projektudvikling på museer og ønsker viden og inspiration til at skrive skarpe pulje- og fondsansøgninger.

Underviser

Lise Kapper (cand.mag. i Moderne Kultur fra KU og MA i Museumstudier fra AU) driver Kappers Kulturbureau, hvor hun arbejder med fundraising, projektledelse og -udvikling for kulturinstitutioner. Med sin mangeårige erfaring som museumsinspektør har Lise stor indsigt i mulighederne for at realisere bæredygtige projekter inden for museumsverdenen.

Dato:

07. sep. 2023
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Museumsansatte, der arbejder med projektudvikling på museer og ønsker viden og inspiration til at skrive skarpe pulje- og fondsansøgninger.

Underviser:

Lise Kapper

Lise Kapper

Tilmeldingsfrist:

07/08/2023

Priser:

DKK 1.700 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.150 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.