Fotografering af museumsgenstande

Fotografering af museumsgenstande

Et snapshot med mobilen er ikke altid nok. Gode genstandsfotos kan have stor betydning for dig, der registrerer genstande fra samlingen, tager billeder i felten eller bringer museets genstande i spil i formidlingen på forskellig vis.

På dette kursus får du basale redskaber til at tage gode billeder. Dvs. at bruge udstyrets funktioner, sætte lys og placere genstanden hensigtsmæssigt. Det handler om at fange genstanden så præcist som muligt i forhold til det formål, du skal bruge billedet til.

Indhold

Kurset indledes med en teoretisk indføring, hvor vi gennemgår både de fysiske (kamera, lys) og de digitale forudsætninger for det gode genstandsfotografi. Efterfølgende arbejder vi med at omsætte teorien til praktisk fotografi med en række øvelser.

Udbytte

Kursisten bliver I stand til at foretage kvalificerede valg af kameraindstillinger, fotoopsætning og lyssætning, så det bedst mulige genstandsfoto kan tages under de givne forudsætninger.

Målgruppe

Museumsansatte der har behov for at tage gode genstandsfotos enten i felten, i registreringsarbejdet eller i en formidlingssammenhæng.

Forberedelse

Medbring kamera (og evt. manual) og stativ. Derudover 5-6 genstande, der er typiske for de fotoopgaver, du vil arbejde med.

Underviser

Jens Gregers Aagaard er cand.scient.cons. og ejer Svane Keramik og Konservering. Ud over sit virke som kulturhistorisk konservator har Jens beskæftiget sig intensivt med fotografisk dokumentation, digital billedbehandling, grafisk produktion samt diverse fotoopgaver i firmaregi. Han er desuden ekstern lektor på Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering.

Dato:

03. okt. 2022
09:30 - 16:30

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Museumsansatte, der har behov for at tage gode genstandsfotos enten i felten, i registreringsarbejdet eller i en formidlingssammenhæng

Underviser:

Jens Gregers Aagaard

Jens Gregers Aagaard

Tilmeldingsfrist:

03/09/2022

Priser:

DKK 1.600 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.000 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.