Kunstpædagogik

Kunstpædagogik

Hvad kan børn og unge lære i mødet med kunst? Og hvordan skaber vi engagerende, inspirerende og udfordrende møder med kunst på museer?

Kurset Kunstpædagogik handler om hvordan kunstmuseer kan tilrettelægge møder med kunst, der giver børn og unge nye erfaringer, forståelser og perspektiver på verden. Møder, som inviterer børn og unge til at gå nysgerrigt i dialog med kunsten, og som har kreativitet og medborgerskab som gennemgående og overordnet formål.

Kurset er udviklet i samarbejde med Skoletjenesten Videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Bemærk, at kursets lokation er flyttet fra Arken i Ishøj til SMK – Statens Museum for Kunst i København.

Indhold og udbytte

På kurset møder du forskellige eksempler på kunstpædagogisk praksis på kunstmuseer, og du sætter din egen praksis i spil sammen med kolleger fra andre kulturinstitutioner. Kurset har fokus på hvordan vi på kunstmuseerne styrker elevernes deltagelsesmuligheder i mødet med kunsten samt på hvordan kunstmuseer kan gå i dialog med lærere om at udvikle nytænkende undervisning.

Efter deltagelse i kurset har du:
  • nye perspektiver på hvordan du styrker elevers stemmer i din kunstpædagogiske praksis
  • udfordret dig selv og din egen praksis
  • viden om hvad kunsten kan bidrage med ind i skolens fag
  • styrket kontakt til et relevant kollegialt netværk

Arbejdsform og forberedelse

Kurset veksler mellem afprøvning af praksis, oplæg og diskussioner i mindre grupper og i plenum.

På kursusdagen bedes du medbringe noget (fx fotos eller genstande) fra din egen kunstpædagogiske praksis, som du kan bruge til at sætte din praksis i spil på kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere og undervisningsansvarlige på kunstmuseer eller øvrige kulturinstitutioner, som inddrager kunstværker og kunstneriske praksisser i deres undervisning.

Undervisere

Lise Sattrup: (Cand. pæd i billedkunst fra DPU, Ph.d i demokratisk museumspædagogik). Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten med en baggrund som kunstformidler samt  undervisningsansvarlig og leder af ARKEN Undervisning.

Jane Bendix: (Billedkunstner, uddannet fra Aarhus Grafiske Skole, Gerrit Rietveld Akademiet og St. Joost akademiet, Breda, NL, læreruddannet). Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten ARKEN. Jane har i projektet Laboratorium for kreativ læring i et samarbejde mellem ARKEN og tre kommuner, undersøgt hvordan man kan skabe rum for kreativitet i skolen.

Nana Bernhardt: (Mag. art i kunsthistorie) Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten SMK. Medforfatter af bogen Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum. Arbejder med SMK’s udstillinger og samlinger, med ansvar for at indtænke det pædagogiske og dialogiske blik.

Sidsel Kirk: (cand. mag i Kunsthistorie) Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten Videncenter for eksterne læringsmiljøer. Sidsel har i mange år arbejdet med museumsundervisning på både kunstmuseer og kulturhistoriske museer.

Du er velkommen til at kontakte kursusleder Sidsel Kirk på cp2k@kk.dk eller 23350366 hvis du har spørgsmål vedr. kurset.

Dato:

25. sep. 2023
10:00 - 16:00

Sted:

Statens Museum for Kunst

Målgruppe:

Undervisere og undervisningsansvarlige på kunstmuseer eller øvrige kulturinstitutioner, som inddrager kunstværker og kunstneriske praksisser i deres undervisning.

Underviser:

Lise Sattrup, Jane Bendix, Nana Bernhardt og Sidsel Kirk

Lise Sattrup, Jane Bendix, Nana Bernhardt og Sidsel Kirk

Tilmeldingsfrist:

25/08/2023

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.450 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.