Kuréren – fysisk og virtuelt

Kuréren – fysisk og virtuelt

Hvad skal vi som museumsansatte forvente af kuréren, både når vi modtager og selv indtræder i rollen? Hvordan kan vi vurdere nødvendigheden af at bruge kurér – og hvornår det skal være en fysisk eller virtuel kurér?

Dette kursus er baseret på princippet om, at vi kun skal sende kurerer, når det er nødvendigt, og fokus er på at forberede kuréren på det uventede samt skabe en fælles forståelse af, hvad en professionel kurérrolle indebærer.

Kurset tager udgangspunkt i den fælleseuropæiske kuréruddannelse The Courier Training Framework (CTF), der blev udviklet af The European Registrar Group i 2015 og opdateret i 2022 oven på pandemien. Uddannelsen sigter mod at ensrette kravene og forventningerne til en kurér, uanset hvorfra vedkommende kommer i Europa, og den er sammensat som grundlag for at fremme best practice i museums- og gallerisektoren.

Indhold og arbejdsform

På kurset arbejder vi bl.a. med:

  • Hvad er en kurér, og hvorfor bruges de?
  • Forberedelse af kuréren
  • Tilstandsrapporten
  • Rejsen…
  • På udstillingsstedet
  • At arbejde med kurérer, der kommer til din institution
  • At være og modtage en virtuel kurér

Kurset vil veksle mellem oplæg fra de to undervisere og gruppeøvelser, hvor deltagerne bl.a. skal arbejde med egne cases.

Fysisk eller virtuel kurér?

Med udviklingen af den virtuelle kurértjeneste under pandemien fandt registratorer og transportagenter (og de industrier, der understøtter dem), nye måder at løse kuréropgaven på ved at bruge nye og eksisterende teknologier. At have veluddannede virtuelle kurérer er en vigtig faktor for vores branche nu og i fremtiden. Der er mange ligheder med den traditionelle kurérrolle, men også nogle vigtige forskelle. På kurset ser vi på, hvordan man forbereder en kurér og lånerinstitutionen til denne rolle. Håbet er, at virtuel kurértjeneste vil blive betragtet som en del af den risikobaserede tilgang til håndtering af kunst-/museumslån. Denne intention er derfor indlejret i CTF-værktøjerne med ambitionen om at gøre det muligt for brugere at tilgå den ’virtuelle’ kurérrolle med samme samarbejdsvillige og professionelle holdning.

Målgruppe

Både nybegyndere og erfarne kurérer samt museer der modtager kurérer.

Om underviserne

Thor Nørmark-Larsen har arbejdet på Statens Museum for Kunst siden 2008 og har været Ledende registrator siden 2011. Med ansvar for bl.a. forsikring, kontrakter og logistik på særudstillinger har han igennem årene modtaget adskillige kurérer til SMK og har også selv jævnligt rejst som kurér med SMKs samling til udenlandske udstillinger. Med kurser fra  Art & Law Institute, London – Diploma, Law and Collection Management (2018) og  Sotheby’s Institute of Art – Art and its markets (2006) har han indsigt i både de værdimæssige og de juridiske udfordringer ved transport og håndtering af kunst og dermed baggrunden for kurérens opgave.

Karen-Marie Henriksen har arbejdet på Statens Museum for Kunst siden 2002 og har været koordinator for museets Kunsthåndtering fra 2002-2007 og siden 2010 har hun været ansvarlig konservator for museets udlån af malerier. Arbejdet indebærer sikring og klargøring af værker til håndtering, transport og installering. Gennem årene har hun jævnligt rejst som kurér for SMK’s samling til udenlandske og indenlandske udstillinger og siden 2020 har hun jævnligt udført virtuelle kureringer.


The Courier Training Framework Uddannelsen The Courier Training Framework (som kurset baserer sig på) er udviklet og opdateret af Kathy Richmond (Head of Collections, Historic Environment Scotland og tidligere formand, UK Registrars Group), Desirée Blomberg (Group Manager, Exhibition Coordination & Loans, Moderna Museet og bestyrelsesmedlem, Nordic Registrars Group) og Wendela Brouwer (Head Registrar, Rijksmuseum og formand, Nederlandse Registrars Group).

Dato:

30. okt. 2023
09:30 - 16:30

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Både nybegyndere og erfarne kurérer samt museer der modtager kurérer.

Underviser:

Karen-Marie Henriksen og Thor Nørmark-Larsen

Karen-Marie Henriksen og Thor Nørmark-Larsen

Tilmeldingsfrist:

30/09/2023

Priser:

DKK 1.700 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.150 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.