Ledelse på museum i praksis

Ledelse på museum i praksis

’Ledelse på museum i praksis’ er skræddersyet til de vilkår, der gør sig gældende for en museumsleder i dag i krydsfeltet mellem forretning og kulturinstitution med lovpligtige opgaver. Med denne efteruddannelse får du dokumentation for et kompetencegivende udviklingsforløb (10 ECTS) med særligt fokus på lederrollen i en museumskontekst.

På uddannelsen arbejder du med udfordringer og cases fra din egen dagligdag. Du får feedback på din lederprofil, og resultater herfra (dine styrker og udviklingsområder) indgår i et praksisnært udviklingsforløb, som kan anvendes direkte hjemme på museet.

Du får samtidig udviklet dit netværk blandt andre museumsledere.

Indhold og temaer

Nutidens museer skal være fagligt og økonomisk bæredygtige, og de skal både sikre, aktualisere og tilgængeliggøre vores fælles natur- og kulturarv. Det stiller krav til museumslederens evner til at bevare fokus på de faglige og lovpligtige opgaver og samtidig udvikle museet som organisation og forretning.

Uddannelsen kommer omkring følgende temaer – i spændingsfeltet mellem faglighed, kundefokus og forretningsudvikling:

 • Ledelseskommunikation og motivation: ledelse med patos, etos og logos, anerkendende kommunikation, vanskelige samtaler, motivation af medarbejdere.
 • Udvikling af egen lederstil: håndtering af udfordringer, forandringer, teamledelse, udvikling af arbejdskulturen, innovation.
 • Ledelse i forretningsperspektiv: interessenter, balancerede nøgletal, økonomi, kundefokus, kvalitet.

Kurset forløber over 3 moduler á 2 dages varighed. Modulerne afholdes med ca. 2-3 ugers mellemrum, således at teori og ledelsesværktøjer kan implementeres i arbejdet i den mellemliggende periode. Der skal afsættes forberedelsestid til hvert modul.

Udbytte

Efter uddannelsen har du fået:
 • Et kompetencegivende ledelsesforløb målrettet museer
 • Teori og praktiske værktøjer, der letter din hverdag som leder på et museum
 • Styrket dit netværk med ledere på andre museer
 • Overblik over dine styrker og udviklingsområder som leder
Prisen inkluderer:
 • 6 undervisningsdage fordelt på 3 moduler + et online kick-off-møde
 • Feedback på personligt lederskab
 • Pensummateriale
 • Eksamen
 • Forplejning og frokost alle undervisningsdage
 • Netværksmiddag med de øvrige kursister på første og sidste modul

Underviser

Anders Høiriis har mange år bag sig som direktør og bestyrelsesmedlem, bl.a. i kulturbranchen, og underviser desuden på Copenhagen Business School. Han underviser på ‘Ledelse på museum i praksis’ for sjette gang og inddrager undervejs i forløbet også flere gæsteundervisere.

ECTS-givende forløb

Forløbet er en særudgave af modulet ’Ledelse i praksis’ på akademiuddannelsen i ledelse (AU) og er kompetencegivende (10 ECTS). ’Ledelse på museum i praksis’ er udviklet i et samarbejde mellem ODM, CPH Business og underviseren med henblik på at tilbyde museumsledere et udviklingsforløb, som er direkte målrettet ledelsesopgaven på et museum.

Eksamen er inkluderet i forløbet, men kan fravælges.

Datoer

Online opstartsmøde: 4. april

modul 1: 15.-16. april

modul 2: 29.-30. april

modul 3: 22.-23. maj

Online aflevering af eksamensopgave: 31. maj

Mundtlig eksamen: 10.-11. juni – afhængig af antallet af deltagere.

Dato:

04. apr. 2024
09:30 - 11:00
15. apr. - 16. apr. 2024
09:00 - 17:00
29. apr. - 30. apr. 2024
09:00 - 17:00
22. maj - 23. maj 2024
09:00 - 17:00
10. jun. - 11. jun. 2024
08:00 - 17:00

Sted:

Vartov København

Målgruppe:

Ledere på museer og bevaringscentre

Underviser:

Anders Høiris

Anders Høiris

Tilmeldingsfrist:

04/03/2024

Priser:

DKK 22.000 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 33.000 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.