Målrettet arbejdsmiljøuddannelse for museumsansatte

Målrettet arbejdsmiljøuddannelse for museumsansatte

Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer med arbejdsmiljøet på museer, konserveringsværksteder, i skurvogne og på udgravning. De vigtigste lovgivningsmæssige krav bliver gennemgået, således at museerne både får et godt arbejdsmiljø og er klar til, at Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Uddannelsen gennemføres over tre intensive undervisningsdage. Som et led i uddannelsen skal du løse en arbejdsmiljørelateret opgave med udgangspunkt i din egen arbejdsplads. For at få et kursusbevis skal du have fulgt hele undervisningen og løst den praktiske opgave, som skal medbringes på kurset.

Dit udbytte
 • Viden om Arbejdsmiljølovgivningen, herunder ansvar, pligter og rettigheder
 • Konkret viden om arbejdsmiljøarbejdet
 • Strategiske værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet
 • Du får lært om APV- trin for trin
 • Du får lært om kemisk risikovurdering – trin for trin
 • Viden om forebyggelse af ulykker
 • Viden om samarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet
 • Viden om psykisk arbejdsmiljø, samarbejde på arbejdspladsen og håndtering af udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø
Kursets hovedtemaer
 • Hvad er arbejdsmiljø? Det gode og det dårlige arbejdsmiljø
 • Gennemgang af de vigtigste lovmæssige krav
 • Arbejdsmiljøorganisationens opbygning
 • Rettigheder, pligter og ansvar
 • Udarbejdelse af APV
 • Udarbejdelse af kemisk risikovurdering (KRV)
 • Arbejdsskader: Anmeldelse og analyse
 • Nærved-ulykker: Forebyggelse Det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Lovpligtig uddannelse

Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant har pligt til at gennemføre uddannelsen. Hvis muligt, er det en fordel at både leder og arbejdsmiljørepræsentant deltager i den samme uddannelse. Det er obligatorisk at deltage på alle tre dage.

Underviser

Gitte Leve Clausen har arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent og undervist i 32 år inden for arbejdsmiljøområdet. Hun har arbejdet inden for bedriftssundhedstjenesten, arbejdsmiljørådgivning, arbejdsmiljøleder i en kommune og Arbejdstilsynet.

Gitte Leve Clausen har de sidste 20 år undervist på arbejdsmiljøuddannelsen for museer og konserveringsværksteder og haft flere opgaver igennem årene på museer og konserveringsværksteder inden for APV, udgravninger, risikovurdering, psykisk arbejdsmiljø og forskellige oplæg om arbejdsmiljø.

Dato:

29. maj 2024
10:00 - 17:30
30. maj 2024
08:30 - 17:00
13. jun. 2024
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med ansvar for arbejdsmiljøet på museet

Underviser:

Gitte Leve Clausen

Gitte Leve Clausen

Tilmeldingsfrist:

29/04/2024

Priser:

DKK 5.850 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 8.775 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.