Museet som socialt rum

Museet som socialt rum

Museer er sociale rum. Publikumsundersøgelser viser tydeligt, at museer er noget, vi oplever sammen med andre, men også at samværet med andre betyder meget i vores oplevelse af museet. Jo bedre vi kan opleve museet sammen med andre, jo bedre synes vi, at oplevelsen har været.

Hvordan kan vi så gøre museerne til bedre sociale rum? Det Nordplus-finansierede projekt Increased Learning through Social Spaces undersøgte museumsudstillinger i Norden ud fra spørgsmålet, og projektet resulterede i konkrete råd til, hvordan museerne kan skabe bedre sociale rum – både til glæde for den læring der sker og de oplevelser, gæsterne har på museet. Projektet udviklede også en række analysemetoder, der kan bruges til at evaluere og forbedre de elementer i museets udstillinger og aktiviteter, der skaber det sociale rum.

Indsigterne fra projektet – både undersøgelsen af elementerne og hvordan man kan lave en brugbar evaluering af dem – er afsættet for for dette kursus.

Indhold

Kurset introducerer resultater og metoder fra det fællesnordiske projekt, som kursisterne kan tage med videre og bruge i deres egen praksis. Kursisterne skal bl.a. arbejde med, hvordan man via observation, spørgeskema og interview kan undersøge og evaluere museet som socialt rum – også i en læringssammenhæng.

På kurset arbejder vi med følgende temaer:
  • Hvad betyder det for museumsgæsten, når museet fungerer som et godt socialt rum?
  • Hvilke greb kan du bruge for at skabe gode sociale elementer på museet?
  • Hvordan kan man nemt undersøge og evaluere de besøgendes brug af museet – og dermed forbedre museet som et godt socialt rum?

Kurset veksler mellem oplæg og workshops, hvor deltagerne arbejder med deres egne cases på baggrund af en mindre hjemmeopgave. Kurset starter i Vartov, og om eftermiddagen går turen til Arbejdermuseet. Museet vil aktivt blive brugt til at lave analyser som en del af kurset.

Forberedelse

Som forberedelse til kurset skal deltagerne lave en kort analyse af mulige sociale elementer på eget museum. Det vil ske ud fra nogle parametre, som sendes ud inden kurset. Du skal sætte ca. en time af til opgaven. Du kan med fordel orientere dig i bogen Museet som ett socialt rum och en plats för lärande forud for kurset, men det er ikke et krav.

Målgruppe

Kurset henvender sig til planlæggere og udviklere af udstillinger og aktiviteter på museer: museumsinspektører, formidlere, formidlingschefer, udstillingsmedarbejdere og andre ansatte, der arbejder med udstillinger og formidling.

Undervisere

Martin Brandt Djupdræt er overinspektør i Den Gamle By og erhvervs-ph.d. på CBS, hvor han undersøger, hvordan museerne kan udvikle bedre publikumsanalyser.

Anna Hansen er svensk museumskonsulent og har tidligere været museumsdirektør på Regionmuseet i Skåne og forskningschef på Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. De var begge en del af det nordiske projekt Increased Learning through Social Spaces, hvis resultater kurset bygger på, og de er begge medforfattere til bogen Museet som ett socialt rum och en plats för lärande, som vil blive brugt på kurset.

Dato:

16. jan. 2024
10:00 - 16:30

Sted:

Vartov og Arbejdermuseet

Målgruppe:

Kurset henvender sig til planlæggere og udviklere af udstillinger og aktiviteter på museer: museumsinspektører, formidlere, formidlingschefer, udstillingsmedarbejdere og andre ansatte, der arbejder med udstillinger og formidling.

Underviser:

Anna Hansen og Martin Brandt Djupdræt

Anna Hansen og Martin Brandt Djupdræt

Tilmeldingsfrist:

16/12/2023

Priser:

DKK 1.950 (ODM-medlem)
DKK 2.925 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.