Informationsmøder forud for ekstraordinær generalforsamling – ONLINE

Informationsmøder forud for ekstraordinær generalforsamling – ONLINE

ODM inviterer hermed direktørkredsen til regionale informationsmøder om de forslag til vedtægtsændringer, som blev debatteret på den ordinære generalforsamling i april. Foruden ovennævnte tema vil vi også, så vidt det er muligt, opdatere deltagerne med den nyeste viden om museumsreform-processen.

Vedtægtsændringer

Forslagene til vedtægtsændringer skabte en både engageret og til tider lettere ophedet debat, som på generalforsamlingen desværre ikke kunne gives den nødvendige tid. Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret og taget bestik af forløbet. Vi har derfor planlagt møder, hvor ODM’s medlemmer og repræsentanter for bestyrelsen kan gå i dybden med baggrund, proces og konsekvenser, og hvor der er god tid til både spørgsmål og diskussion.

Ekstraordinær generalforsamling

Vedtægtsændringerne blev alene foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling, da der ikke var 2/3 medlemmer repræsenteret, som det kræves ved vedtægtsændringer. Vi indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne vil blive fremsat til afstemning.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt d. 3. november kl. 13.00 i Odense. Sæt allerede nu gerne et kryds i kalenderen – mere information følger.

Praktisk information

Deltagelse i møderne er gratis, men kræver tilmelding.

Mødemateriale sendes senest fem dage før mødet.

Dato:

28. sep. 2023
10:00 - 11:30

Sted:

Online

Målgruppe:

Direktører/chefer fra ODM's medlemsmuseer og -institutioner

Tilmeldingsfrist:

25/09/2023

Priser:

Gratis, men kræver tilmelding