Onlinekursus: Registrer din forskning på museet

Onlinekursus: Registrer din forskning på museet

Kom godt i gang med din forskningsformidling, og registrer dit museums forskning og aktiviteter i Kulturministeriets Forskningsportal, PURE.
På denne online-workshop lærer du at registrere museets projekter og tilknytte samarbejdspartnere internt og eksternt. Du arbejder på en personlig gæsteprofil, hvor forskning, undervisning og aktiviteter kan formidles. Det betyder også, at udstillinger kan registreres og knyttes til publikationer, så museet får en samlet oversigt, der kan bruges til f.eks. årsberetninger og afrapporteringer. Der vil blive inddraget erfaringer fra de institutioner, der i dag er tilknyttet Kulturministeriets Forskningsportal.

NB!
Gæsteprofilen gælder kun en begrænset periode, hvis museet ikke har taget stilling til eller ikke er oprettet i PURE.

Hvorfor skal jeg registrere min forskning?
Ved at arbejde strategisk med din forskningsregistrering kan du nå længere ud med dine forskningsprojekter, publikationer og aktiviteter. Det vil styrke dit museums forskningsformidling ved at give et samlet overblik over ansattes forskning og aktiviteter inden for:

 • Forskning
 • Rådgivning
 • Formidling
 • Undervisning

Gennem registreringer i Kulturministeriets Forskningsportal kan du benytte data til: Ansøgninger, årsrapporter, afrapporteringer og synliggørelse som potentielle samarbejdspartnere. Dette kan anvendes som inspirationskilde til at finde forskningsrelevant litteratur og til at gå i dybden med forskningen inden for museumsområdet.

Kursets temaer

 • Registreringspraksis
 • Institutionens forskningsprofil og oprettelse af projektregistrering.
 • Personlig profil og CV
 • Id’er som standarder som en del af forskningsregistrering og forskningsformidling
 • Orcid.id – Digital identifier for forskere
 • DOI (Digital Object Identifier)
 • Open Access-publicering
 • Anvendelse af kontrollerede og ukontrollerede emneord
 • Statistik for person og museum

Dit og museets udbytte

 • Oprettelse af egen forskerprofil, der er tilknyttet dit museum, hvor publikationsdata høstes til den danske forskningsdatabase
 • Synliggørelse af museets forskning, aktiviteter og formidling som en aktiv del af Kulturministeriets Forskningsportal og det danske forskningsmiljø
 • Promovering af museet som forskningsinstitution over for relevante fonde, nationale og internationale samarbejdspartnere

Efter kurset kan det enkelte museum aftale et virtuelt møde med underviseren med henblik på at udbrede brugen af PURE for flere af museets inspektører med forskningsforpligtelser.

Forberedelse
Du skal medbringe dine egne eksempler på publikationer, aktiviteter (fx. foredrag), forskningsprojekter og CV, der skal bruges i registreringsøvelserne.

Underviser:

Rie Karen Marie Iversen er bibliotekar og informationsspecialist på Det Kgl. Bibliotek og er nøgleperson i Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer.

Læs mere:
Den Danske Forskningsdatabase 
Kulturministeriets Forskningsportal 

Dato:

30. sep. 2021
07:00 - 10:00

Sted:

Zoom

Målgruppe:

Forskningsledere og inspektører med forskningsforpligtelser på museet Deltagerantal: 16 (maksimum to fra hvert museum)

Tilmeldingsfrist:

15/09/2021

Priser:

Det er gratis at deltage i kurset.

Kurset foregår i samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Organisationen Danske Museer og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.