Op og ned i ophavsretten

Op og ned i ophavsretten

Hvordan arbejder man med ophavsret i praksis på danske kunstmuseer?

At forstå lovgivning og gældende praksis er væsentligt for alle, der arbejder med formidling. Hvornår må man frit bruge et foto af en genstand? Og hvornår skal man indhente særlig tilladelse, og hos hvem?

I museumshverdagen er det spørgsmål, som kræver megen arbejdstid og også ofte afholder museer helt fra at formidle dele af deres samling. Må man fx dele ophavsretsbeskyttede genstande på sociale medier? Må man gøre store billedfiler tilgængelige for pressen? Hvornår har et fotografi selvstændig værkshøjde, hvornår er det “blot” en reproduktion af et originalt værk, og hvad betyder denne forskel i praksis? Hvordan krediteres de fotografer, der fotograferer kunstværker i vores samlinger og udstillinger, og kan man frikøbe deres rettigheder?

På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for ophavsret inden for kunstmuseernes område. Især får du råd og vejledning om, hvordan man mest effektivt og ukompliceret kan arbejde med emnet i praksis.

Indhold og udbytte

Der er ikke tale om et kursus i selve juraen, men derimod om en videreformidling af undervisernes mangeårige erfaring indenfor området – i udveksling med den praktiske erfaring og konkrete problemstillinger, du som deltager bringer i spil. Der lægges særlig vægt på digital formidling, men vi berører også print-publikationer og udstillingsarbejdet mere generelt. En jurist i ophavsret fra Kulturministeriet vil medvirke som gæstetaler og vil bidrage med ekspertise bl.a. vedrørende museernes forhandlinger med VISDA og konsekvenserne af nye EU-regler.

Efter deltagelse i kurset vil du:
  • Have nemmere ved at navigere i spørgsmål vedr. formidling af museets samling
  • Være godt klædt på til at formulere interne arbejdsgange og principper
  • Være i stand til at stille de rigtige spørgsmål til rettighedshavere og VISDA
  • Have kontakt til et relevant kollegialt netværk, du kan trække på fremover i spørgsmål om ophavsret

Arbejdsform og forberedelse

Kurset veksler mellem oplæg og opgaveløsning/diskussion i grupper.

Inden kurset skal du forberede et kort oplæg om en relevant case fra din egen institution, som relaterer sig til ophavsret.

Forud for kurset tager underviserne et kort telefonmøde med alle deltagerne for at afklare forventninger og behov.

Målgruppe

Ansatte på kunstmuseer, der har berøring med ophavsret i deres arbejde, men ikke selv er jurister.

Underviserne

Merete Sanderhoff (mag.art i Kunsthistorie fra AU) er inspektør og seniorrådgiver i digital museumspraksis på SMK. Hun underviser jævnligt i digital museumsstrategi og kulturarvsjura på videregående uddannelser og i danske og internationale faglige fora. Hun står bag konferencen Sharing is Caring, der har sat disse emner på dagsordenen i kulturarvssektoren. Som en del af sit virke er hun engageret i udviklingen af europæisk kulturarvspolitik og sidder i Europeana Foundations bestyrelse.

Jonas Heide Steffen-Nielsen Smith (cand.mag i Medievidenskab og ph.d. fra ITU) er Leder af Digital på SMK – Statens Museum for Kunst på 8. år. Han har tidligere undervist i strategisk digital kommunikation på en række universiteter og arbejdet med digital kommunikation, strategi og udvikling hos blandt andet Dagbladet Information, Det Danske Filminstitut og mediekoncernen Egmont.

Jesper Diernisse Langsted (cand.jur. fra KU) er specialkonsulent i jura og ophavsret i Kulturministeriet med ansvar for implementeringen af det nye EU-ophavsretsdirektiv. Han har tidligere været juridisk seniorkonsulent i DR og bestyrelsesmedlem af Copydan Verdens TV.

Dato:

27. mar. 2023
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27 D, København

Målgruppe:

Ansatte på kunstmuseer, der har berøring med ophavsret i deres arbejde, men ikke selv er jurister.

Underviser:

Merete Sanderhoff og Jonas Heide Smith

Merete Sanderhoff og Jonas Heide Smith

Tilmeldingsfrist:

27/02/2023

Priser:

DKK 1.700 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.150 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.