Samlingsforståelse og betydningsvurdering som arbejdsmetode

Samlingsforståelse og betydningsvurdering som arbejdsmetode

Hvordan kan vi bringe samlingerne mere i spil og løfte samlingsarbejdet op på et niveau, hvor det bidrager til museets strategier og udvikling? Og hvordan kan vi arbejde ud fra en mere struktureret og professionel tilgang til samlingsvaretagelsen?

Det undersøger vi på dette kursus, der tager skridtet videre fra den praktiske genstandshåndtering til en ny måde at anskue samlingen på. Kurset tager udgangspunkt i den internationalt udviklede metode til betydningsvurdering, der fokuserer på at skærpe og udvikle museernes samlingsforståelse. Metoden understøtter dem i at prioritere bevaringsindsatsen, rammesætte samlingsopgaverne og bringe samlingerne i spil.

Indhold

Hovedtemaer på kurset er:
  • Hvordan kan vi forstå museumssamlinger?
  • Hvad består samlingsarbejde af, og hvordan organiserer vi det?
  • Hvordan bliver samlingsarbejdet prioriteret i forhold til hensyn til museets forskellige opgaver og interessenter?
  • Hvordan kan betydningsvurdering bidrage til at vedligeholde museernes samlinger ved at skærpe og kvalificere udviklingen af konserverings-, indsamlings- og bevaringsstrategier både på det enkelte museum og på nationalt plan?
  • Hvordan kan betydningsvurdering som helhedsorienteret metode understøtte samlingsarbejdet på tværs af de fem museumsopgaver?

Kurset har til formål at introducere og diskutere nye måder at reflektere over og arbejde med samlingen på som et akademisk arbejdsfelt. Kurset vil også give mulighed for at trække aktivt på medkursisternes erfaringer med betydningsvurdering fra andre museer.

Udbytte

På kurset får du:
  • Tid og rum til at reflektere over dit museums samling og rammesætningen af samlingsopgaven.
  • Kendskab til og færdigheder inden for betydningsvurdering som museal arbejdsmetode.
  • Overblik over hvordan betydningsvurdering kan indgå som redskab i en række konkrete arbejdsopgaver, herunder samlingsgennemgang, indsamlingsopgaver, inddragelse og samlingsforvaltning.
  • Viden om hvordan betydningsvurdering kan udvikle kendskabet til samlingernes indhold og potentiale.
  • Indblik i, hvordan betydningsvurdering kan bruges aktivt i forbindelse med outreach og profilering både på de enkelte museer og på tværs af institutioner.

Målgruppe

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag med samlingsarbejde. Det henvender sig således både til nye samlingsmedarbejdere og til medarbejdere, der har arbejdet længe med samlinger, men som gerne vil tænke over og diskutere samlingsarbejde på nye måder.

Format og forberedelse

Som forberedelse til kurset bedes kursisten læse to kortere tekster samt forberede en case, der skal arbejdes med under kurset. Forud for kurset får kursisten tekster samt opgavebeskrivelse tilsendt. Selve kurset vil bestå af oplæg og en række øvelser og arbejdsmoduler, hvor samlingsarbejdets forskellige dele gennemgås og diskuteres.

Underviser

Susanne Krogh Jensen er cand. mag i historie og har en ph.d. i kulturvidenskab. Med baggrund i sit arbejde som samlingsinspektør på Danmarks Tekniske Museum har Susanne gennem det seneste år arbejdet med at bruge betydningsvurdering og citizen science i det praktiske samlingsarbejde.

Dato:

18. sep. 2023
09:30 - 16:00
09. okt. 2023
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med samlinger, som gerne vil tænke over og diskutere samlingsarbejde på nye måder.

Underviser:

Susanne Krogh Jensen

Susanne Krogh Jensen

Tilmeldingsfrist:

25/08/2023

Priser:

DKK 3.800 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.600 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.