<strong data-lazy-src=

Samlingsgennemgang og betydningsvurdering – seminar og erfaringsudveksling.

Mandag d. 23. januar 2023 inviteres der til seminar på Give-Egnens Museum på baggrund af en række samlingsrelaterede projekter, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i samlingsgennemgange.

Projekterne, der alle har haft fokus bl.a. på betydningsvurdering, har givet en række spændende cases, interessante resultatet og har rejst en række spørgsmål.

Dagen vil indeholde en række oplæg om konkrete erfaringer fra de gennemførte projekter bl.a.  i projektet ”Gennemgang og Samkoordinering af udvalgte museumsbesættelsessamlinger”. Desuden vil der være oplæg fra Konserveringscenter Vejle om bevaring af plastmateriel, fra Slots- og Kulturstyrelsen om fordeling af udviklingsmidler og fra Susanne Krogh Jensen fra Danmarks Tekniske Museum om betydningsvurdering som metode.

Seminaret er gratis at deltage i. Tilmelding nødvendig. Der er maks. 60 pladser (først-til-mølle princip).

Program

09.30-09.50:   Ankomst med morgenbrød og kaffe

09.50-10.00:   Velkomst og program for dagen

10.00-10.10:   Introduktion til projektet ’Gennemgang og samkoordinering af udvalgte museumsbesættelsessamlinger’

10.10-10.20:   Projektresultater – Case, Museum Give

10.20-10.30:   Projektresultater – Case, Ringkøbing-Skjern Museum

10.30-10.40:   Projektresultater – Case, Museum Kolding

10.40-10.50:   Projektresultater – Case, Mark | Billund Kommunes Museer

10.50-11.00:   Kaffepause

11.00-11.30:   Betydningsvurdering i projektnær kontekst, Susanne Krogh Jensen, Danmarks Tekniske Museum

11.30-12.00:   SARA – Medindflydelse og progression, Slots- og Kulturstyrelsen, Lene Oskaria Stengaard

12.00-12.10:   Opsamling og spørgsmål

12.10-12.40:   Frokost

12.40-12.55:   Betydningsvurdering ved håndværkssamling – Museum Midtjylland m.fl.

12.55-13.10:   Samlingsgennemgang af møbelsamling – Arbejdermuseet

13.10-13.50:   Bevaring af plastmateriel, Fokus besættelsestiden – Konserveringscenter Vejle, Clara Bratt Lauridsen

13.50-14.00:   Kaffe

14.00-14.45:   Fælles: Dialog/workshop

14.45:              Tak for i dag

*Med forbehold for programændringer

Dato:

23. jan. 2023
09:30 - 15:00

Sted:

Give Egnens Museum

Flyer:

Program

Målgruppe:

Samlingsnetværk

Tilmeldingsfrist:

19/01/2023

Priser:

Gratis