Styr på referencerne – for forskere på museer

Styr på referencerne – for forskere på museer

På dette webinar får du et indblik i, hvordan det gratis referencehåndteringsværktøj Zotero fungerer. Som forsker på et museum kan du både spare tid og bevare overblikket med Zotero. Det gør det nemt at styre dine referencer og lave litteraturlister i din skriveproces, og du kan bruge det til at oprette dit eget arkiv over bøger, artikler, hjemmesider m.m.

Webinaret er en introduktion til Zotero, og undervejs vil det være muligt at afprøve værktøjet og stille spørgsmål til underviserne.

Du får også et generelt indblik i, hvordan et referenceværktøj virker, og kan evt. anvende det på andre referenceværktøjer.

Temaer og udbytte

Zotero er et non-profit værktøj som bruges bredt i akademiske kredse over hele verden. Værktøjet kan hjælpe dig med følgende:

 • Indsamle oplysninger om forskellige typer materialer: bøger, artikler, hjemmesider, rapporter, genstande m.m.
 • Organisere referencerne i mapper
 • Indsætte referencer i Word og Google Docs og automatisk oprette litteraturlister i forskellige citationsstile som f.eks. APA; Chicago, Harvard og MLA.
 • Lave back-up af dine referencer og dele dine referencer med andre
 • Smart opbevaring og håndtering af litteraturen i pdf-format (hvor der nemt kan henvises til opmærkninger og kommentarer)
Hvorfor bruge Zotero?

Fordi:

 • Du sparer tid
 • Du sikrer dig at dine henvisninger og litteraturlister overholder formelle krav
 • Du kan nemt ændre den måde, dine referencer ser ud
 • Du får større overblik over din litteratur
 • Du får dit eget arkiv, hvor du kan opbevare data om forskellige materialer
 • Du kan anvende Zotero til at hente dine egne referencer og derefter importere dem i f.eks. PURE – Kulturministeriets Pure-konsortium for arkiver, biblioteker og museer.

Forberedelse

 • Zotero og Zotero Connector skal installeres på forhånd og kan hentes her: https://www.zotero.org/download/ (tjek med din IT-support, om installation kræver administrative rettigheder på din maskine)
 • Hvis dit museum hører under Statens It, hentes Zotero fra Softwarepakken
 • Zotero spiller sammen med følgende browsere: Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Af tekstbehandlingsprogrammer kan bruges Word (ikke online-udgave), Google Docs og Open Office.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til forskere ved museerne. Zotero er relevant, uanset om du er i gang med at skrive en artikel, er i gang med et projekt eller bare vil holde styr på de artikler og bøger, du har læst, eller dine egne udgivelser.

Undervisere

Rie Karen Marie Iversen er informationsspecialist, og Muhamed Fajkovic er specialkonsulent på det Kgl. Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek.

Dato:

14. jun. 2023
09:30 - 11:00

Sted:

Zoom

Målgruppe:

Kurset henvender sig til forskere ved museerne.

Underviser:

Rie Karen Marie Iversen og Muhamed Fajkovic

Rie Karen Marie Iversen og Muhamed Fajkovic

Tilmeldingsfrist:

01/06/2023

Priser:

DKK 250 (ODM-medlem)
DKK 500 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.