Udstillingsudvikling – fra idé til virkelighed

Udstillingsudvikling – fra idé til virkelighed

På dette kursus bliver du klædt på til at udnytte udstillingsmediets muligheder bedst muligt, undgå de klassiske faldgruber og få ny inspiration. Kurset veksler mellem faglige oplæg og workshops, hvor du arbejder med dit eget udstillingskoncept.

Vi har fokus på helheden og kommer omkring både indhold, genstande, iscenesættelse, modtagere og dramaturgi. Men vi skal først og fremmest arbejde med at skærpe kernefortællingen i din udstilling og give dig de vigtigste redskaber til at komme godt i gang med processen med at skabe og kvalificere din udstilling.

Udbytte

Kurset sigter mod at give dig et godt fundament for at arbejde videre med din udstilling. Det kan både være internt på museet og i samarbejde med eksterne partnere.

På kurset bliver du i stand til at:
  • Skærpe kernefortællingen i din udstilling
  • Få udstillingsarbejdet godt fra start ved at være bevidst om faldgruber og typiske udfordringer
  • Arbejde med en række grundlæggende værktøjer i udstillingsprocessen
Temaer
  • Udstillingsproduktion – præsentation af udviklings- og styringsværktøjer
  • Dramaturgi og narrativ – udstillingsmediets styrker og svagheder
  • Det analoge kontra det digitale – styrker og svagheder, samspil og modspil
  • Målgrupper – udvikling af et formidlingskompas

Arbejdsform

Kurset foregår på Moesgaard Museum og er fordelt på to undervisningsgange med et par uger imellem. Hver undervisningsgang består af faglige oplæg, der kombineres med øvelser, hvor kursisterne får mulighed for sætte de præsenterede værktøjer i relation til egen praksis. Alle kursister medbringer en skitse på en idé og historien til en udstilling, der skal realiseres på deres museum.

Under kurset vil vi løbende arbejde med at bruge værktøjer til at kvalificere udstillingsidéerne og finde ind til kernefortællingen. Øvelserne sker i samarbejde med de øvrige kursister, så faglig udveksling og erfaringsdeling er en del af øvelserne. Der gives vejledning og sparring fra underviserne undervejs.

For at deltagerne får størst muligt udbytte af kurset, vil der være hjemmearbejde mellem de to kursusgange.

Der bliver også indlagt besøg i udstillingerne på Moesgaard Museum som del af programmet.

Forberedelse

Som forberedelse til kurset udvælges en udstillingsidé på deltagerens museum. Det er denne udstillingsidé, som den enkelte deltager skal udvikle og kvalificere undervejs. Der bliver inden kurset udsendt en opgave, der skal være løst som forberedelse til kurset.

Målgruppe

Museumsansatte der arbejder med at udvikle og tilrettelægge udstillinger.

Undervisere:

Kursets to undervisere arbejder begge på Moesgaard Museum og har omfattende praktisk erfaring med og teoretisk viden om at skabe udstillinger.

Ole Birch Nielsen, leder af Moesgaard Museums Udstillingstegnestue, Arkitekt MAA. 20 års erfaring med formidling og udstillinger, herunder praktik og ledelse af diverse udstillingsprojekter i ind- og udland.

Camilla Bjarnø, museumsinspektør, Moesgaard Museum, cand.mag. i arkæologi med speciale i formidling, (diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling). 20 års erfaring med formidling og udstillinger.

Foto: Moesgaard Museum

Dato:

10. jan. 2023
09:30 - 16:30
24. jan. 2023
09:30 - 16:30

Sted:

Moesgaard Museum, Moesgaard Alle 15, 8270 Højbjerg.

Målgruppe:

Museumsansatte der arbejder med at udvikle og tilrettelægge udstillinger.

Underviser:

Ole Birch Nielsen og Camilla Bjarnø

Tilmeldingsfrist:

10/12/2022

Priser:

DKK 3.800 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.750 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.