Workshop: Museets CO2-regnskab, Del 2: Indtastning

Workshop: Museets CO2-regnskab, Del 2: Indtastning

På del 2 af kurset om CO2-regnskaber, arbejder vi med indtastning af data. Hvilke kategorier hører til hvor, og hvordan holder du overblikket, så du får alle væsentlige aktiviteter med i din beregning? På denne workshop bliver du guidet gennem processen med at vurdere, bearbejde og indtaste data i Klimakompasset*.

Temaer og udbytte

Med udgangspunkt i dit eget museums driftsposteringer, introduceres du til, introduceres du til indtastning af jeres indsamlede data i klimakompasset*. Der vil være afsat tid til at indtaste egen data i Klimakompasset, og rådgivning hvis der opstår spørgsmål. Udvalgte scope 3-kategorier gennemgås med særligt fokus på museumsspecifikke områder, såsom publikums-, kunst- og genstandstransporter samt museets udstillingsproduktion. Desuden gennemgår vi hvad det vil sige at have god datakvalitet. Når du har deltaget i kurset, vil du være klædt på til at færdiggøre dit museums CO2-regnskab, da du nu har prøvet at indsamle og indtaste aktiviteter for udvalgte kategorier.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til museumsansatte med interesse for CO2-regnskaber og bæredygtighedsarbejde. Det kræver ingen særlige forudsætninger inden for grøn omstilling eller klimaregnskaber at deltage, men kurset tager afsæt i, at du har deltaget i webinaret: ‘Museets CO2-regnskab – kom godt i gang’.

Forberedelse

Inden workshoppen skal du have logget på Klimakompasset og have indtastet dit museums stamdata. Du bør også have startet indsamlingen af kategorierne “energi”, “transport” og “affald” i det dataindsamlingsark vi arbejder med. Med til workshoppen medbringer du dit museums driftsposteringer inkl. råbalance for 2023 – eller fra et andet år, I har valgt at bruge som baseline – med i excel-ark.

Undervisere

Lene Normann er bæredygtigheds- og udstillingskoordinator på Trapholt og har de seneste år udarbejdet klimaregnskaber for museet og dets udstillinger. Laura Voigt Kruse arbejder med grøn omstilling på Moesgaard Museum.

Flere kurser og webinarer i CO2-regnskaber

Workshoppen er det andet i en række af efteruddannelsestilbud om CO2-regnskaber. Workshoppen har fokus på museets indirekte udledninger, dvs. udledninger forbundet med op- og nedstrømsaktiviteter i museets leverandørkæde. Webinarer i opsætning og analyser af klimaregnskaber og opstilling af reduktionsmål, udbydes senere i 2024.

Hold dig opdateret om efteruddannelsestilbud i CO2-regnskaber ved at tilmelde dig nyhedsbrevet ’grøn omstilling’ her.

Museernes Grønne Akademi

Museernes Grønne Akademi har til formål at bidrage til museernes grønne omstilling med viden og kompetenceudvikling. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Hold dig opdateret på webinarer i klimaregnskaber ved at tilmelde dig nyhedsbrevet ’grøn omstilling’ her.

Læs mere om Museernes Grønne Akademi her.

*Museernes Grønne Akademi har i samarbejde med aktører i museumsbranchen valgt at tage afsæt i Klimakompasset, som er et udbredt, brugervenligt og fleksibelt værktøj, der er tilpasset danske forhold, regler og standarder. Klimakompasset kræver ingen særlige tekniske færdigheder og kan tilpasses museernes individuelle behov. Link til Klimakompasset her.

Dato:

09. okt. 2024
10:00 - 16:30

Sted:

Vestdanmark

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til museumsansatte med interesse for CO2-regnskaber og bæredygtighedsarbejde.

Tilmeldingsfrist:

25/09/2024

Priser:

DKK 1.950 (ODM-medlem)
DKK 2.925 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.