Alle kurser i ODM's efteruddannelse er aflyst - foreløbig indtil 31. maj 2020.

Siden onsdag d. 11. marts 2020 har ODM aflyst alle kurser, der kræver fysisk tilstedeværelse. Aflysningerne gælder foreløbig indtil 31. maj 2020.

ODM følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvilket pt. betyder, at kursusvirksomheden ikke kan genåbnes på vante vilkår.

Vi følger løbende med i udviklingen og vil – ligesom museerne – genoptage virksomheden, så snart det er sikkert og muligt. Hold øje med opdateringer på Efteruddannelse & Arrangementer

Ved aflyste kurser får deltagerne direkte besked.

Virtuel efteruddannelse

Vi undersøger mulighederne for at omdanne udvalgte kurser til webinarer eller andre virtuelle formater. Indtil videre har vi haft stor tilfredshed med et webinar i ’Distanceledelse’, men vi kan også tilbyde webinarer i ’Virtuelle møder’ eller ’Samarbejde i den virtuelle gruppe’, som er rettet mod alle museumsmedarbejdere og projektledere, der arbejder helt eller delvist virtuelt.

Hvis dit museum ønsker et af ovennævnte webinarer eller har forslag til virtuelle efteruddannelsesforløb, som ODM bør tilbyde museerne, så er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesleder Morten Stenak: ms@dkmuseer.dk

Publiceret:
28/04/2020