Ledelse på museum i praksis

Ledelse på museum i praksis

Nutidens museer skal være fagligt og økonomisk bæredygtige, og de skal både sikre, aktualisere og tilgængeliggøre vores fælles natur- og kulturarv. Det stiller krav til museumslederens evner til både at bevare fokus på de faglige og lovpligtige opgaver og samtidig udvikle museet som organisation og forretning.

’Ledelse på museum i praksis’ er skræddersyet til de vilkår, der gør sig gældende for en museumsleder i dag i krydsfeltet mellem forretning og kulturinstitution med lovpligtige opgaver. Det praksisnære lederudviklingsforløb styrker dig i din rolle som leder på et museum. På kurset arbejder du med udfordringer og cases fra din egen dagligdag. Du får feedback på din lederprofil, og resultater herfra (dine styrker og udviklingsområder) indgår i det videre udviklingsforløb, som kan anvendes direkte hjemme på museet.

Du får samtidig udviklet dit netværk blandt andre museumsledere.

Indhold og temaer

Uddannelsen kommer omkring følgende temaer – i spændingsfeltet mellem faglighed, kundefokus og forretningsudvikling:

 • Lederens egen læring og praksis: ledelse i praksis, optimering af teams, ledelsesteorier, motivation af medarbejdere, legitimitet som leder.
 • Ledelseskommunikation og motivation: ledelse med Patos, Etos og Logos, anerkendende kommunikation, vanskelige samtaler.
 • Udvikling af egen lederstil: håndtering af udfordringer, forandringer, teamledelse, udvikling af arbejdskulturen, innovation.
 • Ledelse i forretningsperspektiv: interessenter, balancerede nøgletal, økonomi, kundefokus, kvalitet.

Udbytte

Efter uddannelsen har du fået:
 • Et kompetencegivende ledelsesforløb målrettet museer
 • Teori og praktiske værktøjer, der letter din hverdag som leder på et museum
 • Styrket dit netværk med ledere på andre museer
 • Overblik over dine styrker og udviklingsområder som leder
Prisen inkluderer:
 • 6 undervisningsdage fordelt på 3 moduler
 • Feedback på personligt lederskab
 • Pensummateriale
 • Eksamen
 • Forplejning og frokost alle undervisningsdage
 • Netværksmiddag med de øvrige kursister både første og sidste undervisningsdag

 ECTS-givende kursus

Kurset er en særudgave af modulet ’Ledelse i praksis’ på akademiuddannelsen i ledelse (AU) og er kompetencegivende (10 ECTS). ’Ledelse på museum i praksis’ er således udviklet i et samarbejde mellem ODM, Niels Brock og underviseren med henblik på at tilbyde museumsledere en uddannelse, som er direkte målrettet ledelsesopgaven på et museum.

Eksamen er inkluderet i forløbet, men kan fravælges.