Rapporten "Visjon, ambisjon og virkelighet" er en komparativ analyse af nordiske kulturarvsdatabaser (skrevet på norsk). Rapporten er grundig og kritisk, og den peger på, hvorfor og hvordan digitaliseringsprojekter i forskellige lande og institutioner falder mere eller mindre heldigt ud. Rapporten er blevet til som en del af et samarbejde mellem Kulturhistorisk Museum i Oslo og Nationalmuseet i Danmark, og er udgivet af Nordisk Ministerråd i august 2020. 

Abstract (oversat fra norsk til dansk):

Digitaliseringstrends fra andre sektorer, fremkomsten af sociale medier, delingskultur og ændrede digitale vaner i befolkningen har skabt grobund for en række nye, storslåede digitale visioner for verdens kulturarv. I disse visioner tillægges det enorme omfang af kulturhistoriske kilder, fotos og objekter, som ligger spredt mellem verdens arkiver, biblioteker og museer, både forskningsmæssigt, pædagogisk, kreativt og demokratisk potentiale. Idealet er størst mulig tilgængelighed for flest muligt – ideelt set bare en søgning eller et par klik væk, uanset hvor man måtte befinde sig i verden.

Rapporten viser, at alt efter hvilken definition af digitalisering man lægger til grund, og hvilke formål digitaliseringen tænkes at skulle tjene, kan der tegnes en række forskellige billeder af dagens digitaliseringsgrad, hvor lande, sektorer og institutioner falder mere eller mindre heldigt eller uheldigt ud.

Hent rapporten her (åbner pdf)

Se flere rapporter og værktøjer her

Publiceret:
11/08/2020