Call for abstracts
Det fagfællebedømte tidsskrift Tings Tale opfordrer hermed til indsendelse af et kort abstract på ca. en halv side med artikelforslag. Deadline for abstracts er den 1. december 2019. Den endelige deadline for indsendelse af artiklerne er den 1. marts 2020. Tings Tale udkommer en gang om året i bogform fra Århus Universitetsforlag. Udgivelsen er finansieret af museer og arkiver i det Syd- og Midtjyske område - se mere i vedhæftede og på hjemmesiden: https://www.kulturarvsforum.dk/tidsskrift

Formål
Med et tværfagligt fokus på materialitet både i kultur-, kunst og naturhistorien behandler dette tidsskrift menneskets historie fra forhistorien til nutiden. Det er målet, at bringe nye perspektiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger.

Indholdet i Tings Tale
Tings Tale er et fagfællebedømt tidsskrift, der opfordrer til indsendelse af både empirisk og teoretisk funderede artikler. Mulige tilgange kunne være: forskningsresultater inden for kultur- og kunsthistorie, forhistorisk-, middelalder- og nyere tids arkæologi, naturvidenskabelige forskningsresultater, autenticitet, udstillingspotentialer, handlingskæder, ligesom artikler der omhandler teori og metode er velkomne. Tidsskriftet inkluderer et væld af faglige tilgange til studierne af, hvorledes materiel kultur er en del af sociale og kulturelle sammenhænge. Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle afskygninger, såvel genstande som dokumenter, billeder, fotos, værker eller præparater til belysning af natur- og kulturhistoriske aspekter samt synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk materiale eller hele kulturmiljøer. Tidsskriftets tværfaglighed omfatter fagligheder såsom historie, arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm.

Bidrag
Tidsskriftet Tings Tale er et flersproget tidsskrift. Bidrag kan indsendes på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Alle bidrag skal ledsages af et engelsk resumé.
Bidragene er karakteriseret ved at være empirisk funderede, og involverer teoretisk og/eller metodisk baserede argumenter på et tydeligt empirisk og kildemæssigt grundlag. Således skal artiklerne i et eller andet omfang kunne bidrage med indsigter, der også kan interessere folk fra andre fag og med andre empiriske interesser, end det forfatteren repræsenterer. Bidrag kan have lokalhistoriske vinkler, men altid under forudsætning af, at disse forholder sig til en bredere kontekst og diskuteres komparativt og/eller teoretisk. Redaktionen for Tings Tale holder et møde i starten af december, hvor alle modtagne abstracts vurderes af redaktionen og gives en faglig og konstruktiv kommentering, som sendes retur til skribenten. Ved dette møde udvælges et antal abstracts, som herefter inviteres til at indsende en færdig artikel til peer review.

Redaktion
Forslag til artikler sendes til en af redaktørerne:

Karsten Merrald Sørensen: karsten.sorensen@fredericia.dk
Vibeke Kaiser-Hansen: vibeke.kaiser-hansen2@fredericia.dk
Mads Ravn: marav@vejle.dk
Steen Rosenvinge Lundbye: strl@koldinghus.dk
Merete Bøge Pedersen: mbop@horsens.dk
Michael Nobel Jakobsen: micja@koldinghus.dk
Johan Møhlenfeldt Jensen: jmj@museumvestfyn.dk
Lise Ræder Knudsen: lrk@konsv.dk

 

Hent informationen som pdf

Publiceret:
04/11/2019