D. 23. januar 2020 afholdes et seminar i Aarhus om de mindre købstæder og de større stationsbyers moderne historie. I forskningen om den store by er konflikter, forskelligheder og ”de Andre” analysernes fokus. Findes tilsvarende eller andre typer af brudflader i de mindre – ofte tilsyneladende homogene – byer? Den store forskningsinteresse for større byer udvikler ny teori og nye metoder. Hvordan kan de appliceres på studier af den lille by, og hvor kommer de til kort? Kan projekter om den lille by etablere metodiske og teoretiske apparater, der kan begrebsliggøre og trække linjer mellem byernes forskellige historier? Til seminaret taler Sidsel Eriksen om “(Provins)byen som velfærdsleverandør,” og to igangværende ph.d.-projekter om den lille bys historie præsenteres. Vi ønsker med dette call at invitere flere til at tage ordet.

Den lille by er en velbeskrevet størrelse i undersøgelser, der udspringer fra de lokalhistoriske miljøer omkring arkiver og museer, men fokus er ofte den enkelte bys historie. Fra byhistorisk hold blev der i 1980’erne taget flere tilløb til komparativ forskning i de mindre danske byers historie. Det store stationsbyprojekt belyste økonomiske og geografiske forhold, og der blev formuleret ambitioner for koordineret økonomisk historisk arbejde. Siden har hovedstaden og de større industribyer været i centrum for forskningen. Den voksende byhistoriske interesse siden 1990 har opmærksomhed på emner som citydannelse og den store bys urbane teknologihistorie, følelseshistorie eller migrations- og fattigdomshistorie. På det seneste er der imidlertid fornyet forskningsinteresse for den lille by, og flere samarbejder mellem museer og universiteter undersøger i ph.d.-projekter den lille by fra en række forskellige vinkler.

Vi inviterer byhistorikere – fra arkiver og museer såvel som fra universiteterne – til at fortælle om deres arbejde med mindre byers historie. Oplæg kan tage udgangspunkt i konkrete projekter, metodiske og teoretiske overvejer eller andre perspektiver inden for rammerne af det skitserede. Abstracts (maks. 300 ord) sendes til cr@cas.au.dk senesst 15. november 2019. Nærmere om tid og sted følger.

Arrangeret af: Dansk Komité for Byhistorie, Dansk Lokalhistorisk Forening og Dansk Center for Byhistorie

Hent informationen som pdf

Publiceret:
14/10/2019