I forbindelse med det Dansk-tysk Kulturelle Venskabsår i 2020 kan bl.a. museer søge midler til et nyt dansk-tysk projekt.

Danmark og Tyskland deler mange centrale grundværdier, ikke mindst når det gælder demokratiforståelse, ytrings- og religionsfrihed samt beskyttelse af mindretal. Ud fra de tætte historiske bånd skal det kulturelle venskabsår videreudvikle og fordybe det allerede fremragende samarbejde, som kan tjene som et internationalt forbillede for en fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede.

Indhold og koncept
Dialog, udveksling og samarbejde mellem mennesker og kulturer står i centrum for det dansk-tyske kulturelle venskabsår. Der skal etableres netværk, og de eksisterende skal udvides. Venskabsåret skal vise, hvordan Danmark og Tyskland supplerer hinanden som partnere, og hvordan vi kan samarbejde om løsninger for fremtidens vigtigste opgaver.

Venskabsåret sigter efter at tegne et alsidigt billede af Tyskland, der tager hensyn til en bred vifte af samfundsrelevante områder som den kreative industri, videnskab, uddannelse, kultur, politik, civilsamfund og sport. Der tilstræbes en høj grad af synlighed i offentligheden qua opmærksomhedsskabende formater og en målrettet indsats i medierne samt ved at samle aktiviteter og aktører.

Venskabsåret 2020 henvender sig blandt andet til følgende målgrupper: Beslutningstagere i civilsamfund, politik, erhverv, kultur, medier, videnskab og uddannelse, unge (elever og studerende, unge erhvervsaktive) samt dem, der kun har lidt forhåndskendskab til Tyskland.

Rammevilkår
Det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 strækker sig til slutningen af 2020. Ansøgningsfristen for støtte til projekter er den 31. maj 2019.

Finansiel støtte
Det ansøgte beløb skal være på min. 65.000 danske kroner og maks. 75.000 danske kroner. Støtten fra det dansk-tyske kulturelle venskabsårs midler må maks. dække 50 % af hele projektets omkostninger (”matching funds“), så den danske partner skal sørge for dækningen af mindst halvdelen af omkostningerne med egne midler eller andetsteds fra. Budgettet skal vedlægges ansøgningen.

Udvælgelsen af de projekter, der kan modtage støtte, sker igennem Den Tyske Ambassade i København og Goethe-Institut Dänemark. Du får besked, om ansøgningen er blevet bevilliget senest den 21. juni 2019.

Læs mere om, de efterspurgte projekttyper, rammevilkårene og ansøgningsformular hos Goethe-Instituttet Danmark.

Publiceret:
12/04/2019