Efterlysning af indlæg i Konservatorgruppen på ODM's Faglige Orienteringsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle, 6-7. november 2019.

Efter et par år uden det traditionelle møde i konservatorgruppen på ODM's faglige orienteringsmøde lukker vi nu igen op for indlæg, hvor vi kan berige hinanden med ny viden og erfaring fra det virkelige konservatorliv på konserveringsværkstederne rundt om i landet eller med konserveringserfaringer fra andre steder på kloden! Vi efterlyser alle typer af indlæg, der både videreformidler praktiske erfaringer, løsning af konkrete opgaver, ny erkendelse eller forskning, som I ønsker at dele med jeres fagfæller.

  • Tid: onsdag den 6. november 2019, kl. 10.50 – 14.45 afbrudt af 45 minutters frokost
  • Sted: Munkebjerg Hotel ved Vejle
  • Oplæg: 20 minutters varighed inklusiv spørgsmål
  • Powerpoint: ja
  • Emne: Frit valg

Vi ser frem til jeres forslag indeholdende jeres navn, evt. institution, titel på indlæg og en kort beskrivelse af indholdet (maks. 100 ord). Forslag sendes til Rikke Bjarnhof (mail: rbja@kadk.dk) og Jesper Stub Johnsen (mail: jesper.stub.johnsen@natmus.dk)  
Deadline for modtagelse af jeres forslag til indlæg er mandag den 20. maj 2019, kl. 16.00.

Vi har kun plads til 9 indlæg, så vi forbeholder os ret til at sammensætte et varieret og spændende program blandt de indkomne forslag.

Programmet for Konservatorgruppen i øvrigt (foreløbigt)

  • Onsdag eftermiddag: Sammen med Kunstgruppen besøger vi Konserveringscentret Vejle, hvor der vil være indlæg og diskussion i grænseområdet mellem kunsthistorie og bevaring.
  • Torsdag formiddag: Sammen med Naturhistoriske gruppe mødes vi over temaet: Brug og Bevaring, Formidling og Konservering.
  • Torsdag eftermiddag: Sammen med Nyere Tids gruppe planlægges en session med temaet: Genstandens udsagnskraft i udstillingen. Materialitet og revitalisering af samlinger.

Så ud over de konserveringsfaglige indlæg bliver der rig mulighed for tværgående snakke og faglig dialog med jeres museumskollegaer fra de forskellige fagområder, der er repræsenteret på ODM-mødet.

Publiceret:
01/05/2019