Konference om kunstens metoder og potentialer som redskab til social forandring den 1.-2. november 2019 på KunstCentret Silkeborg Bad og Bindslevs Plads.

Konferencen har sit afsæt i den store byrumsudstilling 100% Fremmed?, som er produceret af Metropolis/Københavns Internationale Teater. Udstillingens rejse rundt i landet afsluttes nu efter tre år med en samlet udstilling på KunstCentret og et omfattende aktivitetsprogram i Silkeborg.

Download programmet her

Læs mere om udstillingen her

Invitation til udstillingsåbningen på KunstCentret Silkeborg Bad

Baggrund: Dette efterår afsluttes det dokumentariske kunstprojekt 100% Fremmed? med en stor udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad. De sidste tre år er i alt 250 portrætter i foto og tekst af borgere med flygtningebaggrund blevet indsamlet over hele landet. Projektets afslutning er herved første gang nogensinde, at alle portrætterne kan opleves samlet.

”100% Fremmed?” er produceret af Metropolis/Københavns Internationale Teater med fotokunstner Maja Nydal Eriksen som kunstnerisk drivkraft. I den oprindelige form er 100% Fremmed? et byrumsværk, men med projektets afslutning rykker det nu også indendørs: KunstCentret Silkeborg Bad ligger i naturskønne omgivelser og stedet har en fortid som kursted, men husede også en flygtningelejr i 1980’erne indtil bygningerne i 1992 blev omdannet til kunstcenter.

Afsæt: Konferencen tager afsæt i kunstens stigende samfundsengagement det seneste årti. Man taler ligefrem om, at der skrives en ny ”kontrakt” mellem kunst og samfund. Forklaringen findes måske i de mange krisetegn vedrørende bæredygtighed og klimaspørgsmål, integration, flygtninge og stigmatisering, social marginalisering, byernes gentrificering, ungdomsarbejdsløshed samt ekstreme politiske holdninger, der florerer mange steder i Europa og i USA.

Disse forhold har ikke kun på europæisk, men også på globalt plan, bidraget til en udvikling i kunsten fra en reflekterende rolle, til et mere aktivistisk kunstgreb med hybride formater, der søger efter transformative, procesdrevne og deltagende forløb.

Ofte er det byrummet, naturen og det digitale rum, der danner rammerne for denne praksis, som ofte er en veksling mellem det fiktive og det faktuelle i udviklingen af alternative narrativer.
Vi samler op og afdækker nye retninger og typologier, hvori et nyt æstetisk sprog skal formuleres, og hvor der er mange konsekvenser og udfordringer i hvordan kunst rammesættes, partnerskaber udvikles og deltagere involveres.

Disse nye muligheder udfoldes med afsæt i præsentationer, dialoger og debatter fra de ca. 40 inviterede kunstnere, kunst- og kulturinstitutionsledere, producenter, journalister, kulturchefer og andre, som arbejder inden for dette brede felt.

Tilmelding og betaling foregår her.

Konferencegebyr:

  • Begge dage: 500,-
  • Én dag: 300,-
  • Studenterpris, begge dage: 300,-

Det færdige program offentliggøres 15/10. Her er der også mulighed for at tilmelde sig de forskellige sessions på fredagens program.

Publiceret:
30/09/2019