Nationalmuseets Møllelaboratorium v. Anders Jespersen indsamlede gennem årene en stor mængde mølledele og mølleinventar, hvis formål var at fungere som reservedelslager, når der blev foretaget reparationer på møller. Naturstyrelsen har nu tilkendegivet, at bygningen ved Ring Kloster ved Skanderborg ikke længere kan benyttes til at opbevare disse mølledele. Museumsinspektør Lykke Olsen, Nordjyllands Historiske Museum har udtaget de genstande til bevaring, der har museal betydning.

På vegne af Møllepuljen og Nordjyllands Historiske Museum kan de resterende mølledele nu tilbydes til afhentning af Møllepuljens medlemmer, Dansk Møllerforening og museer med ansvar for møller. Se liste over mølledele her 

Vær opmærksom på, at markering i kolonnerne: museumsgenstand/kassation (7. og 9. kolonne) betyder, at genstandene ikke er tilgængelige. Da genstandene har stået i laden i 10 år, og tilsyneladende også er blevet flyttet rundt, er det muligt, at ikke alle genstande på listen også findes i laden.

Afhentning af mølledelene sker for egen regning inden 10. august 2020. Efter denne dato vil mølledelene efter aftale med Slots- og kulturstyrelsen blive destrueret.

Den ordning, som blev besluttet på møde i Møllepuljen den 27. april 2010, ophører derved. Beslutningen lød dengang:

"I forbindelse med afvikling af Nationalmuseets reservedelslager af mølledele og inventar har Lise Andersen og Michael Jensen foretaget en inventering af de opbevarede effekter på Ringkloster. Ansvaret for effekterne overdrages til Møllepuljen ved Nordjyllands Historiske Museum, der som statsanerkendt museum vil uddrage de musealt vigtige genstande til museets samling. De øvrige genstande vil, efter en gennemgang af deres tilstand og fremtidige mulige anvendelse, blive lagt på nettet i en liste med tilhørende rapport. Betingelsen for at overtage eventuelle mølledele gratis er: 1) man forestår selv afhentning 2) delene må ikke senere blive gjort til genstand for salg."

Praktiske oplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet om at afhente mølledele, bedes du skrive til Rolf Kjær-Hansen, Sekretær Møllepuljen, på Rolf.Kjaer-Hansen@egekom.dk. Husk at skrive, hvilke mølledele du ønsker at afhente. Mølledelene skal afhentes i Ring Kloster senest 10. august 2020.

 

 

Publiceret:
29/06/2020