Drømmer du om en karriere som guide i det fri – eller er du allerede formidler og vil gerne være endnu bedre til at formidle i naturen? Så er en helt ny type uddannelse måske noget for dig. Uddannelsen tilbydes af Øhavsmuseet og Trente Mølle Naturskole.

Naturvejleder fra Trente Mølle Ulrik Boll forklarer:
”Vi har ønsket at skræddersy en uddannelse, hvor deltagerne lærer at smelte natur, geologi, kultur, naturpsykologi og friluftsliv sammen til stærke oplevelser for deres gæster, elever eller klienter. De får indsigt i den danske natur og naturhistorie, og de lærer at genkende sporene fra fortidens mennesker i nutidens landskab.”

Museumsinspektør fra Øhavsmuseet Poul Baltzer Heide uddyber:
”Uddannelsen her har vi taget initiativ til simpelthen fordi, vi synes den mangler. Der er mange kurser, hvor du lærer om natur eller om friluftsliv – men vi har manglet et sted, hvor den kultur, vi alle er en del af, spiller en rolle. Med støtte fra Nordea-fonden er det heldigvis blevet muligt at skabe en ny uddannelse, som har det endemål, at flere guider skal kunne få en masse mennesker med ud i det fri. ”

I løbet af uddannelsen får deltagerne basale færdigheder inden for:

  • Levende formidling i det fri på tværs af natur og kultur
  • Målgruppetilpasning, gruppehåndtering og godt værtskab
  • Tilrettelæggelse af aktivitetsbaserede formidlingsforløb
  • Basalt friluftsliv som formidlingsværktøj (fx bålteknik, vild mad, ly og overnatning)
  • Friluftsaktiviteter som værdifulde formidlingsværktøjer (fx havkajak, snorkling, fiskeri, mountainbike og vandring)
  • Naturen som ramme for terapi og træning
  • Bæredygtighed og skånsom adfærd i naturen
  • Sikkerhed i det fri

Den praktiske del består af fem hele undervisningsdage og to eksamensdage.
Den teoretiske del foregår som selvstudium mellem de enkelte undervisningsdage.

Prisen er 7.500 kr. ekskl. moms. Dette er inkl. forplejning og kursusmaterialer.
Deadline for tilmelding er 31. januar.

Uddannelsen til Feltformidler udbydes af Øhavsmuseet og Trente Mølle Naturskole og foregår forskellige steder på Sydfyn. Uddannelsen er skabt i samarbejde med Geopark Det sydfynske Øhav og støtte af Nordea-fonden.

Læs mere her (åbner pdf)

Publiceret:
06/01/2021