LFF- kursus torsdag 30. januar 2020 kl. 10.00‐16.00
I Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense

I arkiver og på museer og biblioteker har vi aldrig kunnet følge med og registrere samlingerne med den detaljeringsgrad, vi gerne ville. I dag vokser de digitale samlinger med rekordfart og giver os nye udfordringer. Til gengæld giver teknologien os nye muligheder. Registrering udføres fortsat for en stor del af mennesker, men vi ser flere og flere eksempler på, at billedgenkendelse og anden automatisering anvendes.

På januar-kurset tager vi temperaturen på automatiseringen. Hvad er i dag muligt, når det angår aflæsning, sortering og registrering af billeder? Hvordan arbejder vi bedst med maskinlæring, både i fuldautomatiske processer og i arbejdsgange, hvor vi træner software og kombinerer maskinernes processering med menneskelige vurderinger?

Program
10.00 Indskrivning og blødt brød.

10.25 Velkomst v. Mette Kia Krabbe Meyer, formand for LFF.

10.35 Kim Steenstrup Pedersen, lektor, Image Section, Department of Computer Science, København Universitet

Overblik over kunstig intelligens og digital billedanalyse. For øjeblikket sker der en rivende udvikling indenfor kunstig intelligens og især inden for analyse af digitale billeder og film. Vi ser jævnlige historier i pressen om nye fantastiske gennembrud indenfor kunstig intelligens (en del af disse historier udspringer fra store virksomheder som Google, Facebook og Amazon). Det er nærliggende at spørge - kan jeg anvende kunstig intelligens på min billedsamling? I dette foredrag vil jeg give et overblik over hvad kunstig intelligens og digital billedanalyse er og hvad det kan anvendes til. Jeg vil også give et indblik i styrker og svagheder ved eksisterende metoder og specielt hvad man skal være opmærksom på hvis man ønsker at anvende kunstig intelligens på sine billedsamlinger.

11.10 Arran Rees, Doctoral Researcher, University of Leeds

Lacking in context: cataloguing experiments with AI and photography. What are the potential benefits of using AI, specifically image recognition technology to catalogue cultural photographic collections? Can archives and museums trust this technology to record our cultural heritage? This paper unpacks the findings of an image recognition experiment using 50 photographs collected through the Nordic Collecting Social Photo project, arguing that the tools lack the ability to understand context, but could provide useful access widening metadata making the collections more accessible to online researchers.

11.40 Q and A, opsamling og vigtigste take-aways

12.00 FROKOST og Kaffe.

12.45 Jacob Wang, Koordinator for digitale initiativer, Nationalmuseet: ”Robotterne kommer!
Med udgangspunkt i Nationalmuseets erfaringer med brug af kunstig intelligens og algoritmer gives der et bud på, hvordan vi ruster os til indtoget af kunstig intelligens i kulturarvssektoren. Hvilke overvejelser er relevante, hvordan kommer man i gang, skal man i gang og hvordan ser fremtidens samlingspraksis ud i en verden med nye muligheder for automatisering?”hvordan lykkedes det at opbygge og drive et værksted med frivillige superbrugere for begrænsede midler.

13.15 Zahra Mousavi, front-end udvikler & Mette Kia Krabbe Meyer, seniorforsker, Det Kgl. Bibliotek:
Det Kgl. Bibliotek har i forskellige projekter anvendt automatiserede processer i arbejdet med billeder i samlingen. Vi fortæller om erfaringerne med automatisk generering af metadata og med forskellige visualiseringsværktøjer og også om de mål, vi gerne vil nå i fremtiden, hvad billedbehandling og maskinlæring angår.

13.45 Panel med diskussion

13.45 Kaffe, kage og frugt

14.00 Anton Stonor, CTO, Strømlin: vil fortælle om værdien af machinelearning i arbejdet med SMKs nye onlinesamling, fx ved farveanalyse, automatisk sproganalyse af titler og automatiske relationer mellem værker ved billedanalyse. Desuden om at etablere en åben, agil platform, der gør det enkelt at udvikle hurtigt og forbedre samlingen næste gang en smart algoritme dukker op.

14.30 Peter Englesson, CEO, Vintage Cloud:

AI-assisteret filmrestaurering er i sagens natur en meget kompliceret proces på grund af alle de forskellige variationer af restaureringsarbejde, som der er behov for. Derfor bruger Vintage Cloud den absolutte nyeste teknologi til hver eneste af deres filtre. Maskinlæring og AI bliver langsomt et udtryk, som folk genkender, og de bliver mere vidtgående på flere og flere områder. Næste niveau er at undersøge AI-assisteret farvelægning af sort / hvid film.

15.00 Paneldiskussion v. dagens deltagere.

15.30 Afrunding og tak for i dag v. formanden samt orientering om seminar juni 2020.

Praktiske oplysninger:
Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studerende gratis (men husk tilmelding). Arbejdssøgende, pensionister og frivillige kan deltage til medlemspris.

Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 20. januar 2020 til LFF’s kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende ved betaling, bedes disse oplyst ved tilmelding. AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes. HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding.

Spørgsmål til: Kitt Boding-Jensen, kit@dengamleby.dk

 

Se PDF

Publiceret:
22/11/2019