Det fagfællebedømte tidsskrift Tings Tale opfordrer hermed til indsendelse af et kort abstract på ca. en halv side med artikelforslag. Deadline for abstracts er den 1. december 2020. Den endelige deadline for indsendelse af artiklerne er den 1. marts 2021.

Tings Tale udkommer en gang om året i bogform fra Århus Universitetsforlag. Udgivelsen er finansieret af museer og arkiver i det Syd- og Midtjyske område - se mere på hjemmesiden: https://www.kulturarvsforum.dk/tidsskrift.

Formål
Med et tværfagligt fokus på materialitet både i kultur-, kunst og naturhistorien behandler dette tidsskrift menneskets historie fra forhistorien til nutiden. Det er målet, at bringe nye perspektiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger.

Indholdet i Tings Tale
Tings Tale er et fagfællebedømt tidsskrift, der opfordrer til indsendelse af både empirisk og teoretisk funderede artikler. Mulige tilgange kunne være: forskningsresultater inden for kultur- og kunsthistorie, forhistorisk-, middelalder- og nyere tids arkæologi, naturvidenskabelige forskningsresultater, autenticitet, udstillingspotentialer, handlingskæder, ligesom artikler der omhandler teori og metode er velkomne. Tidsskriftet inkluderer et væld af faglige tilgange til studierne af, hvorledes materiel kultur er en del af sociale og kulturelle sammenhænge. Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle afskygninger, såvel genstande som dokumenter, billeder, fotos, værker eller præparater til belysning af natur- og kulturhistoriske aspekter samt synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk materiale eller hele kulturmiljøer. Tidsskriftets tværfaglighed omfatter fagligheder såsom historie, arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm.

Bidrag
Tidsskriftet Tings Tale er et flersproget tidsskrift. Bidrag kan indsendes på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Alle bidrag skal ledsages af et engelsk resumé.

Bidragene er karakteriseret ved at være empirisk funderede, og involverer teoretisk og/eller metodisk baserede argumenter på et tydeligt empirisk og kildemæssigt grundlag. Således skal artiklerne i et eller andet omfang kunne bidrage med indsigter, der også kan interessere folk fra andre fag og med andre empiriske interesser, end det forfatteren repræsenterer. Bidrag kan have lokalhistoriske vinkler, men altid under forudsætning af, at disse forholder sig til en bredere kontekst og diskuteres komparativt og/eller teoretisk. Alle modtagne bidrag vurderes af redaktionen og gives en faglig og konstruktiv kommentering, som sendes retur til skribenten inden peer review.

Redaktion
Forslag til artikler sendes til en af redaktørerne:
Karsten Merrald Sørensen: karsten.sorensen@fredericia.dk
Vibeke Kaiser-Hansen: vibeke.kaiser-hansen2@fredericia.dk
Mads Ravn: marav@vejle.dk
Rasmus Skovgaard Jakobsen: rasja@vejle.dk
Steen Rosenvinge Lundbye: strl@koldinghus.dk
Michael Nobel Hviid: micja@koldinghus.dk
Merete Bøge Pedersen: mbop@horsens.dk
Johan Møhlenfeldt Jensen: jmj@museumvestfyn.dk
Lise Ræder Knudsen: lrk@konsv.dk

Publiceret:
22/10/2020