ODM arbejder strategisk og målrettet på at fremme museumssektorens sag og interesser i forhold til offentlige myndigheder. Vi modtager løbende anmodning om svar på høringer, forslag til bekendtgørelser og lovændringer. Henvendelserne er både af uformel og formel karakter. 

2021

ODM's Høringssvar vedrørende "Høring over udkast til bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet".

ODM's Høringssvar vedrørende "Høring over forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark".

ODM's Høringssvar vedrørende ”Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data".

ODM's Høringssvar vedrørende: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø”

ODM's høringssvar over "udkast til bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse" 200221 (Word-doc - 144 kb)

2020

ODM's arkæologiske udvalg med repræsentanter fra museer med arkæologisk ansvar i hele Danmarks høringssvar over "museumsbekendtgørelse" 190620 (PDF - 97kb)

ODM's høringssvar over udkast til ”Ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter" 280220 (PDF - 111 kb)

2018

ODM's høringssvar over "udkast til bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn, dateret d. 1. juni 2018" 190618 (Word-doc - 143 kb)

ODM's høringssvar over "forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven - nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land" 050118 (PDF - 179 kb)

Publiceret:
12/09/2012

Kontakt os

Telefon.: 49 14 39 66
Telefontid: Man-fre kl. 9-15

Mail: info@dkmuseer.dk

Presse

ODM
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K

Nyt fra ODM

 I ODM formidler vi museale anliggender internt i museumsverdenen - fra museum til museum - og eksternt til offentligheden gennem nyheder

Hold dig opdateret - tilmeld dig nyhedsbrevet ODM Nyt

Læs tidligere nyhedsbreve fra ODM