ODM arbejder strategisk og målrettet på at fremme museumssektorens sag og interesser i forhold til offentlige myndigheder. Vi modtager løbende anmodning om svar på høringer, forslag til bekendtgørelser og lovændringer. Henvendelserne er både af uformel og formel karakter. 

2022

ODM's Høringssvar over lovudkast - ændring af museumsloven og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (ændring af regler på fortidsmindeområdet).

2021

ODM's Høringssvar vedrørende "Høring over udkast til bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet".

ODM's Høringssvar vedrørende "Høring over forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark".

ODM's Høringssvar vedrørende ”Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data".

ODM's Høringssvar vedrørende: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø”

ODM's høringssvar over "udkast til bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse" 200221 (Word-doc - 144 kb)

2020

ODM's arkæologiske udvalg med repræsentanter fra museer med arkæologisk ansvar i hele Danmarks høringssvar over "museumsbekendtgørelse" 190620 (PDF - 97kb)

ODM's høringssvar over udkast til ”Ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter" 280220 (PDF - 111 kb)

2018

ODM's høringssvar over "udkast til bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn, dateret d. 1. juni 2018" 190618 (Word-doc - 143 kb)

ODM's høringssvar over "forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven - nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land" 050118 (PDF - 179 kb)

Publiceret:
12/09/2012

Kontakt os

Telefon.: 49 14 39 66
Telefontid: Man-fre kl. 9-15

Mail: info@dkmuseer.dk

Presse

ODM
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K

Nyt fra ODM

 I ODM formidler vi museale anliggender internt i museumsverdenen - fra museum til museum - og eksternt til offentligheden gennem nyheder

Hold dig opdateret - tilmeld dig nyhedsbrevet ODM Nyt

Læs tidligere nyhedsbreve fra ODM