Dear friends, colleagues, museum and university people

Save the date! … and come to Copenhagen for:

“Stay Real”

How to identify, preserve and work with authenticity in House Museums and Collection Museums in the Nordic countries
A network meeting for curators, researchers and conservator-restorers from the Nordic Countries with talks, discussions and knowledge-sharing

Copenhagen, The Hirschsprung Collection, 10 December 2019, 9.00–4.00 o’clock

Limited capacity - book early - here

The newly founded Danish Network for House Museums invite you to a programme of talks, discussions and knowledge-sharing on the specific challenges and opportunities of house and collection museums. Here, buildings, furniture and furnishings, gardens and atmosphere are integral to the museum, and both a help and a hindrance. How do we balance preservation and accessibility? How do we tell our particular stories, often seated in biography, sometimes in controversy? How do we work with emotion and atmosphere? And how do we get recognition for our unique missions … and funding for our efforts? Let us share insights and experiences and work with our identity as house and collection museums.

– So, what are house museums and collection museums?

House Museums are former homes and dwellings that are now museums – think artists’ studios, manor houses, authors’ homes, architectural landmarks and historic farms … and more.

Collection Museums are founded through private initiative around specific, personal collections, often as a ‘Gesamtkunstwerk’ (sometimes also a home) – think the Hirschsprung Collection in Denmark or the Hallwyl Museum in Stockholm.

For a definition of House Museums, read – Linda Young, “Is there a museum in the house?” https://www.academia.edu/39156476/Is_there_a_museum_in_the_house_Ch.1_of_2017_book

Do you want to get further notifications about the seminar? Do you have questions & suggestions? – Then e-mail Rasmus Kjærboe: rkj@@arthistory.dk

“Stay Real” is arranged by the Danish House Museum Network, Faaborg Museum and The Hirschsprung Collection.

 

Netværk for husmuseer

En række danske museer har en fortid som boliger. At bevare og fremvise hjem og interiører giver helt særlige udfordringer – og muligheder. Netværk for husmuseer samler institutioner, forskere og andre interessenter til vidensdeling.

Hvad er et husmuseum?

Husmuseer, interiørmuseer, kunstnerhjem og mindestuer – kært barn har mange navne. I disse museer er ramme og indhold fælles om at skabe betydning. Typisk har nogen boet i museumsbygningen, og der er historie knyttet til stedet – hvad enten denne historie er specifik eller mere er en følelse af fortid.

 Overordnet kan man tale om fem underkategorier af husmuseer (bearbejdet fra Young 2007:63):

 1. Helte-museum: En vigtig person boede (eller opholdt sig) her. Eksempel: Anchers hus i Skagen

 2. Samlingsmuseum: Møbler, interiører og samlinger (såsom malerier) hvis opstilling bevares i en oprindelig bygning. Eksempel: Nationalmuseets Klunkehjem og Ordrupgaard

 3. Design-husmuseum: Vigtigt for sin arkitektur, materialer, udsmykning, teknik eller innovation, og altså et museum af æstetiske eller tekniske årsager. Eksempel: Arne Jacobsens sommerhus, Trapholt

 4. Museum over historisk begivenhed eller proces: Noget historisk betydningsfuldt skete her, enten en begivenhed eller en række typiske handlinger. Eksempel: Frilandsmuseet (typiske handlinger)

 5. Herregårdsmuseum: et produkt af flere generationers indsamling, opbygning og ombygning. Eksempel: Museet på Sønderskov

Autenticitet er en fælles værdi for husmuseer, uanset om der er tale om et kunstnerhjem med oprindelige genstande, en delvist rekonstrueret gård på Frilandsmuseet eller et designhistorisk bevaringsværdigt hjem. Hjemlighed er et andet fællestræk – museerne eksisterer i kraft af en fortidig rolle som bolig; og ”hjem” er stadig en del af museernes fortælling – blandt flere andre.

Udfordringer

Husmuser har en række unikke problemstillinger: Hensyn til formidling, bevaring og sikring støder ofte sammen ¬– nogle gange konkret – i rum og interiører, der ikke er skabt med nutidige krav til museumsforhold for øje. Hvad der skal bevares og hvordan, kan være svært at afklare, og spørgsmål om sikkerhed og klima kolliderer med tilgængelighed, mens midler ofte er begrænsede. Til tider er museernes formidlingsmål uklare – hvad skal fortælles, og hvad kan fortælles med de forhåndenværende midler? Museerne kan have lokale interessenter, der føler et ejerskab til stedet, hvilket både er en styrke, men også en udfordring i spørgsmål om fornyelse af formidling eller bevaring. Endelig er husmuseer konstant i fare for at miste relevans og opbakning som tiden fra grundlæggelsen øges.

Muligheder

Husmuseer besidder høj grad af autenticitet: de forbinder besøgende til fortiden gennem følelser af ”ægthed” og umiddelbarhed. Husmuseer opfordrer til en mere drømmende og indlevende oplevelse, hvor publikum kan lege med forestillinger om ”hvad nu hvis …”. Husmuseer er typisk i en menneskelig skala med natur, lugte og lyde som en integreret del af oplevelsen. Disse karakteristika giver en anden platform for at gestalte en museumsoplevelse og formidle indsigter. Husmuseernes forankring i lokalsamfund og historie sikrer også en række muligheder.

Forskning og kortlægning

Studiet af husmuseer som særlig museumsform hører under museologien. Men viden om husmuseer opbygges og kultiveres inden for meget forskellige fagdiscipliner som kunsthistorie, arkæologi, historie, litteraturvidenskab, naturvidenskab og bevaringsvidenskab. På internationalt plan er det stadig et studiefelt i udvikling, og i Danmark mangler endnu en grundlæggende kortlægning af typer og antal samt indsigt i muligheder og udfordringer.

Netværk

Stifterne bag ”Netværk for husmuseer” har den opfattelse, at rigtig mange husmuseer løbende diskuterer dilemmaer og muligheder. Nogle steder når man ikke til klare konklusioner, andre steder er der vigtig viden og indsigt, som kan deles. Netværket skal fordre til gensidig inspiration og diskussion og udveksling af metoder og erfaring. Dette kan lette det daglige arbejde, og hjælpe til at fremtidssikre og styrke museernes rolle som formidlere og bevarere af fortiden.

Internationalt er der en lang række tilsvarende eksempler, og igennem netværket kan vi nå frem til konstruktive løsninger og perspektiverende diskussioner – også i et internationalt perspektiv.

Vi ønsker gennem indlæg fra alle involverede fagligheder at belyse de forskellige dilemmaer og udfordringer for at opnå en fælles samtale om, hvordan man bedst mulig sikre en balanceret hensyn til de forskellige udfordringer.

Kommende begivenheder

Netværk for husmuseer stiftes officielt på ODM’s fagmøde i Vejle den 13. november, men allerede nu kan man tilmelde sig her på ODMs hjemmeside.

Netværket tager fra start form som et nyhedsbrev og en mailingliste, hvor alle kan skrive indlæg, spørgsmål og kommentarer.

Netværkets første 1-dagesseminar finder sted på Nationalmuseet i starten af juni 2019. Mere nyt følger.

Potentielle emner til kommende møder/seminarer:

 • Hvad formidler et husmuseum: biografisk historie eller kulturhistorie?
 • Heltedyrkelse eller kritisk stillingtagen?
 • Autenticitet eller….
 • Originale genstande vs. kopier
 • Forebyggende bevaring og udbedrende konservering
 • Tilgængelighed og kapacitet/eksklusivitet
 • Systematisk risikovurdering – (evt. kurser) – tydeliggøre de største risici og imødegå dem forebyggende og udbedrende. Arrangementer og aktiviteter i husmuseer
 • Sæsonåbent - nedlukning/oplukning
 • Kortlægning af kunstnerhjem i DK/Norden
 • Brugerundersøgelser

Listen udbygges og kvalificeres på netværkets møder.

Ressourcer

Initiativtager til netværket:

Rasmus Kjærboe, Museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum og post.doc. ved Aarhus Universitet. E-mail: rkj@ribekunstmuseum.dk

Lisette Vind Ebbesen, Museumsdirektør for Skagens Kunstmuseer. E-mail: lve@skagenskunstmuseer.dk

Britta Tøndborg, Chef for Forskning og Kunst, Museum Vestsjælland. E-mail: brt@vestmuseum.dk

Jesper Stub Johnsen, Vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring på Nationalmuseet. E-mail: jesper.stub.johnsen@natmus.dk

 

 

Publiceret:
02/11/2018

Tilmelding til netværket for husmuseer

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere

Rasmus Kjærboe, Museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum og post.doc. ved Aarhus Universitet
 
Lisette Vind Ebbesen, Museumsdirektør for Skagens Kunstmuseer
 
Britta Tøndborg, Chef for Forskning og Kunst, Museum Vestsjælland
 
Jesper Stub Johnsen, Vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring på Nationalmuseet
 

 

Referater og dokumenter

Her findes netværkets mødereferater, dokumenter og relevant materiale

Referater
Ingen endnu

Dokumenter
Ingen endnu