Netværk blev stiftet d. 14. januar 2016 på baggrund af et ønske om større vidensdeling og bedre vilkår for arbejdet med museumslovens kapitel 8 for nyere tids område.

Netværket er et forum for videns- og erfaringsudveksling omkring arbejdet med den fysiske kulturarv for nyere tid. Netværket vil arbejde for en hensigtsmæssig lovgivning, gode instrumenter og vejledninger samt for en synliggørelse af denne del af museernes ansvarsområde både over for borgere og kommuner og internt på museerne. I forlængelse heraf vil netværket arbejde for gode efteruddannelsesmuligheder for museumsansatte, der arbejder med museumslovens kapitel 8.

Netværket mødes en gang årligt til en seminardag med oplæg, workshops og evt. udflugter.

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 04.02.2019 i Odense Bys Museer.

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 29.01.2018, Odense Bys Museer.

Kommende aktiviteter:

Kære Netværk for nyere tids faste kulturarv

Som situationen er, har arbejdsgruppen valgt at udskyde det årlige netværksmøde, som var planlagt til afholdelse på Odense Bys Museer den 21. september i 2020.
Vi beder alle om at sætte kryds i kalenderen mandag den 1. februar 2021, hvor vi satser på at der igen bliver muligt at kunne mødes fysisk og diskutere vores arbejde med kulturarven. Nærmere placering og indhold vil komme senere.

Arbejdsgruppen har oprettet en facebook-gruppe: du kan blive medlem i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/1607427396078748

BONUS:
Som en slags erstatning for aflysningen vil Morten Stenak fra ODM udbyde et halvdagswebinar om arkivalsk kontrol af bygninger.
Endelig dato samt tilmeldingen åbner snart på ODM’s hjemmeside.

Vi håber vi ses igen 1. febebruar 2021.

P.S. Hvis du sidder med en problemstilling, sag eller erfaringer som du vil dele med os andre, så tag endelig kontakt.

De bedste hilsner fra Ingrid Vatne, Museum Vestfyn

Med venlig hilsenArbejdsgruppen 

Publiceret:
20/12/2018

Tilmelding til Netværk for nyere tids fysiske kulturarv

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere

Referater og dokumenter

Gå til Netværk for nyere tids fysiske kulturarvs referater og dokumenter