Netværk blev stiftet d. 14. januar 2016 på baggrund af et ønske om større vidensdeling og bedre vilkår for arbejdet med museumslovens kapitel 8 for nyere tids område.

Netværket er et forum for videns- og erfaringsudveksling omkring arbejdet med den fysiske kulturarv for nyere tid. Netværket vil arbejde for en hensigtsmæssig lovgivning, gode instrumenter og vejledninger samt for en synliggørelse af denne del af museernes ansvarsområde både over for borgere og kommuner og internt på museerne. I forlængelse heraf vil netværket arbejde for gode efteruddannelsesmuligheder for museumsansatte, der arbejder med museumslovens kapitel 8.

Netværket mødes en gang årligt til en seminardag med oplæg, workshops og evt. udflugter.

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 04.02.2019 i Odense Bys Museer.

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 29.01.2018, Odense Bys Museer.

Kommende aktiviteter:

Kære Netværk for nyere tids faste kulturarv
Som situationen er, har arbejdsgruppen valgt igen at udskyde det årlige netværksmøde, som var planlagt til afholdelse på Odense Bys Museer den 21. september 2020 og 1. februar 2021.
Vi beder alle om at sætte kryds i kalenderen mandag den 17. maj 2021, hvor vi satser på at der bliver muligt at kunne mødes fysisk og diskutere vores arbejde med kulturarven. Nærmere om indhold vil komme senere. Tilmeldingen åbner ultimo december 2020.

Arbejdsgruppen har oprettet en facebook-gruppe: du kan blive medlem i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/1607427396078748
Vi glæder os rigtig meget til at se jer sunde og raske mandag den 17. maj 2021.

BONUS:
Vi vil benytte lejligheden til at reklamere for et kursus, måske især for modul 2 (om arkivalsk kontrol).
Tilmeldingsfrist 27.01.21 på ODM’s hjemmeside. 

P.S. Hvis du sidder med en problemstilling, sag eller erfaringer som du vil dele med os andre, så tag endelig kontakt.

De bedste hilsner fra Ingrid Vatne, Museum Vestfyn

Med venlig hilsenArbejdsgruppen 

Publiceret:
20/12/2018

Tilmelding til Netværk for nyere tids fysiske kulturarv

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere

Referater og dokumenter

Gå til Netværk for nyere tids fysiske kulturarvs referater og dokumenter