Netværk blev stiftet d. 14. januar 2016 på baggrund af et ønske om større vidensdeling og bedre vilkår for arbejdet med museumslovens kapitel 8 for nyere tids område.

Netværket er et forum for videns- og erfaringsudveksling omkring arbejdet med den fysiske kulturarv for nyere tid. Netværket vil arbejde for en hensigtsmæssig lovgivning, gode instrumenter og vejledninger samt for en synliggørelse af denne del af museernes ansvarsområde både over for borgere og kommuner og internt på museerne. I forlængelse heraf vil netværket arbejde for gode efteruddannelsesmuligheder for museumsansatte, der arbejder med museumslovens kapitel 8.

Netværket mødes en gang årligt til en seminardag med oplæg, workshops og evt. udflugter.

 

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 04.02.2019 i Odense Bys Museer.

 

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 29.01.2018, Odense Bys Museer.

 

Kommende aktiviteter:

Næste møde i Netværk for Nyere tids fysiske kulturarv enudnu ikke planlagt.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen 

Publiceret:
20/12/2018

Tilmelding til Netværk for nyere tids fysiske kulturarv

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Tovholdere

Referater og dokumenter

Gå til Netværk for nyere tids fysiske kulturarvs referater og dokumenter