Så har endnu et fagligt ODM-netværk set dagens lys her i 2019 - "ODM's netværk for Frivilligkoordinatorer"

Materialer:

Startmøde for et nyt netværk for museumsansatte med ansvar for og samarbejde med frivillige, blev afholdt den 30. april 2019 på Museet Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding.

Så godt som alle museer har et tæt og fortroligt samarbejde med frivillige, og der spores et stort ønske, blandt de museumsansatte der arbejder med området, om at få inspiration til god frivillig-ledelse. Målet er, via erfaringsudveksling og oplæg fra kompetente indlægsholdere, at fokusere på arbejdet med frivillighed på museerne. På det første møde var der fokus på at samle ønsker, behov og gode ideer inden for kompetenceudvikling på området. Afsæt for netværket er i første omgang FrivillighedsAkademiet, som initiativtager, i samarbejde med ODM. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for netværket, som skal drøftes, tilpasses og gerne vedtages på det første møde, hvorfor det være hensigtsmæssigt at forholde sig til kommissoriet på forhånd.

 

Publiceret:
09/04/2019

Tovholdere