Netværk for Museernes Frontpersonale

Interesserer du dig for frontpersonalets arbejde og udvikling på de danske museer?
Så bliv medlem af dette faglige netværk.

Hvad er netværkets formål?
Netværket ønsker at samle alle der arbejder som frontpersonale eller som understøtter frontpersonalets arbejde på danske museer. Formålet er at vidensdele, give og få inspiration og udveksle ideer om såvel lavpraktiske løsninger og driftsorienterede spørgsmål som større visioner for det gode værtsskab og om erfaringsbaseret professionalisme i disse roller. Erfaringsudveksling kan også inkludere gæsterejse, frontpersonale håndbog og så videre. Netværket skal være med til give værtsskabet et organisatorisk ophæng lokalt.
Netværket skal være platform for at:

  • Skabe netværk for en meget alsidig gruppe på landets museer
  • Skabe kendskab udadtil, til de mange roller, frontpersonalet varetager
  • Tilbyde et forum for sparring og vidensdeling
  • Være med til at professionalisere frontpersonale- og servicefaget
  • Sørge for at servicearbejdet forstås i alle ledelsesled og indgår i strategiudformning på museerne
  • Synliggøre det arbejde, der allerede udføres, så andre kan lære af det

Netværket er under udvikling og deltagere i netværket kan være med til at udvikle både form og indhold.
Aktiviteterne vil til en start indebære et årligt møde hos ODM eller på et af vores skønne museer rundt omkring i landet, inspirationsture til hinandens museer og for at forme mere lokale forbindelser. Vi skal se på
hinandens museer med brugerperspektivet og driften for øje. En fælles digital platform kan overvejes, hvor
kollegaer, der geografisk, men ikke arbejdsopgavemæssigt er langt fra hinanden kan få hurtig sparring på alt
fra indkøb til butik, salgssystemer, kø-optimering og det personlige værtsskab. Vi glæder os til at møde jer.
Hvem er frontpersonalet?
Målgruppen er alle der identificerer sig som publikumsservice og frontpersonale. Frontpersonalet arbejder i
et krydsfelt mellem service og formidling (af museets emnefelt og af information om stedet). Denne gruppe
faciliterer museumsbesøget og er stærke i at drifte. Det er en åben gruppe, et netværk for alle, der forstår
eller vil lære at forstå vigtigheden af servicefaget på Danmarks museer.
Frontpersonalet på de danske museer varierer meget fra sted til sted, men kategorier af medarbejdere er
museumsværter, vagter, undervisere, omvisere, rundvisere, bookingmedarbejdere, udlejningsmedarbejdere,
rengøringspersonale, café- og butikspersonale (nogle steder tjenere), informationsværter, administrative museumsværter, butiksansvarlige, caféansvarlige, sikringsansvarlige værter, opsynsbetjente, publikumsservicemedarbejdere, museumsassistenter, frivillige, re-enactere, formidlere.
Til alle der har gæstekontakt, også hvis det er gennem email og telefon, fx også henvendelser til arkiv og
booking. For ansatte på alle niveauer og for timelønnede, deltids- og fastansatte samt sæsonansatte og frivillige. Ledere, inspektører og alle der har en interesse for frontpersonalets arbejde, for god service på de danske
museer er også velkomne

Netværksmøder
Første og stiftende møde i netværket er torsdag den 3. oktober 2024 på Koldingshus kl. 10.00-14.30.
Netværkets andet møde løber af stablen i februar 2025 (sted, tid og program følger).