Opdateres løbende - seneste opdatering: 20.09.2021. Det kan være svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Betingelserne for hjælpepakkerne er ikke altid helt klare, og vi vil derfor gerne påpege, at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

Status på hjælpepakker 

Vær opmærksom på, at alle eksisterende hjælpepakker udfases pr. 30. juni 2021, dog kan aktivitetspuljen fortsat søges frem til 31. august.

Fra 1. juli 2021 kan søges den reviderede kompensationsordning for faste omkostninger, hvis man oplever en omsætningsnedgang på minimum 45 %. Se mere nedenfor.

NY kompensationsordning for virksomheders faste udgifter pr. 1. juli

Du kan søge kompensation fra den 1. juli til den 30. september 2021, hvis din virksomhed har haft et omsætningstab på mindst 45 %, eller hvis du er omfattet af forbud mod at holde åbent. Kompensationsgraden afhænger af, hvor stor din omsætningsnedgang er. 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen kan søges både med og uden revisorerklæring (light). Den almindelige ordning medtager alle faste udgifter, hvorimod light-ordningen alene omfatter stedbundne omkostninger.

Ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen. Åben for ansøgninger

Læs mere og ansøg her

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningerne bliver tilgængelige, og det forventes at være på samme vilkår som for virksomheder, der sorterer under Erhvervsstyrelsen. 

Ordningerne administreres af Kulturstyrelsen. Åben for ansøgninger 

 

Nødpulje til kulturinstitutioner samt produktionskompensation og kommunale institutioner - udfases 30. juni

Lørdag den 18. april 2020 blev der vedtaget en ordning vedr. en nødpulje særligt målrettet kulturen: ”Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.” Bemærk, at puljen indeholder flere ordninger, herunder: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende institutioner, kompensation af produktionsomkostninger og kompensation for kommunale institutioner. Ordningerne er løbende forlænget i takt med det øvirge hjælpeordninger.
Få ODM's overblik over nødpuljen, herunder produktionskompensation og kommunale institutioner, her

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - udfases 30. juni

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021. Der er (i modsætning til den målrettede ordning) ikke krav om, at virksomheden ikke har haft omsætning i den periode, man søger for. 

Arbejdsgiver har mulighed for at varsle ferie/afspadsering i op til 1 dag pr. måned. Læs hele aftaleteksten fra 14. januar 2021 (åbner pdf)

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger

Læs mere om vilkårene og ansøg her

For institutioner med 50 % eller mere i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021.

Ordningen kan ikke søges.

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - målrettet ordning - udfases 30. juni

OBS: Denne ordning indeholder en række krav, som ikke er gældende i den generelle lønkompensationsordning - se mere vedr. den generelle lønkompensation ovenfor.

Der er indgået en politisk aftale om forlængelse af ordningen for perioden efter 29. august 2020 for virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent. Vær opmærksom på, at det er et krav for at søge denne ordning, at man ikke har haft omsætning i perioden.

Kompensationsperioden afhænger af, hvornår din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. 

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen er åben.

Læs mere og ansøg her

 

For institutioner med 50 % eller mere i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen kan pt. ikke søges.

 

Kompensation for virksomheders faste udgifter (kræver revisorerklæring) - udfases 30. juni

I forbindelse med lukning af erhvervs- og kulturliv i hele landet er kompensationsordningen for faste udgifter igen tilgængelig. 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 30. juni, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

  • Virksomheder i hele landet med et omsætningstab på mindst 30 % kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 og/eller 1. marts - 30. juni 2021.
  • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
  • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50% eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Kultursstyrelsen og er åben for ansøgninger.

Kompensationsordningen kan søges fra 9. december til og med 28. februar og fra 1. marts - 30. juni 2021.

Kompensation for virksomheders faste udgifter - den målrettede ordning - udfases 30. juni

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne). 

For alle museer gælder: 

  • Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 35 % som følge af COVID-19 OG er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende restriktioner: Forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud på over 500 personer, grænselukninger, udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. 

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat 

Ordningen administreres af Erhversstyrelsen.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger - forlængelsen fra 1. november 2020 til 28. februar 2021 kan søges.

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner - læs mere her

Den målrettede ordning er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - kan pt. ikke søges

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse kan søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner:

Bemærk, at der ikke kompenseres for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bemærk: Der er pr. 9. oktober 2020 ændret praksis, således at fondsdonationer ikke længere skal regnes med i museets samlede omsætning.

Fristen for at søge den målrettede ordning er overskredet. Forlængelse kan endnu ikke søges.

Læs om den tidl. ordning her

Kompensation for virksomheders faste udgifter - "light" (uden brug af revisorerklæring) - udfases 30. juni

Virksomheder kan søge hurtig hjælp til udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger.

Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et nærmnere præciseret omsætningstab mulighed for at få kompensation uden brug af revisorerklæring.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

  • Kompensationen kan max udgøre 100.000 kr. pr. måned.
  • Ordningen kan søges af virksomheder, som har haft omsætningstab på mindst 30 % i perioden 9. december til 28 februar og i perioden 1. marts til 30 juni. Desuden kan der søges i perioden 19. august 2020 - 28. februar 2021, hvis man har været underlagt nationale restriktioner, og for 6. - 26. november 2020, hvis man har været underlagt regionale restriktioner.

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen og er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

  • Kompensationen kan max udgøre 100.000 kr. pr. måned.
  • Ordningen gælder kun for institutioner m.v., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 % som følge af en eller flere nænvte COVID-19-restriktioner
  • Kompensationsordningen kan søges fra 9. december til og med 28. februar og fra 1. marts - 30. juni 2021.

Ordningen administreres af Slots- og Kultursstyrelsen og er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her:

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer - forlænget til 31. august

Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst eller udskudt som følge af covid-19-restriktioner.

Ordningen gælder for arrangementer med mere end 350 deltagere.

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen kan søges for perioden 1. september til 30. april 2021 og 1. maj - 31 august 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger

Læs mere om vilkårene og ansøg her

 

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen. 

Ordningen kan søges for perioden 1. september 2020 - 31. august 2021

Ordningen er åben for ansøgninger 

Læs mere om vilkårene og ansøg her

 

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
20/03/2020

Udfasede hjælpepakker

For at holde siden overskuelig, fjerner vi løbende information om udfasede hjælpepakker. Har du brug for at læse om dem, har vi gemt informationen her

Regionale hjælpepakker - Nordjylland

7 nordjyske kommuner blev i november 2020 ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Læs mere her

Regionale hjælpepakker - 69 kommuner

69 kommuner i regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midtjylland samt yderligere fem kommuner er fra 11. december ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Ved aftale 10. december er det besluttet, at kompensationsordninger genåbnes og dækker hele landet. Information er derfor indarbejdet her på siden.