Opdateres løbende - seneste opdatering: 11. januar 2021. Det kan være svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Betingelserne for hjælpepakkerne er ikke altid helt klare, og vi vil derfor gerne påpege, at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

Senest opdateret 11. januar 2021. Indhold opdateres løbende.

Der er den 17. december indgået aftale om nye kompensationsmuligheder til kulturen.

Ordningerne er endnu ikke udmøntet, vi opdaterer denne side, så snart vi kender detaljerne.

 • Aktivitetspuljen får tilført flere midler
 • Museumspulje: Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Der er den 10. december indgået aftale om landsdækkende kompensationsmuligheder grundet skærpede restriktioner frem til 3. januar 2021 - fra 16 december i alle landets kommuner. Pr. 29. december 2020: Restriktioner og dermed kompensationsordninger er forlænget til foreløbig 17. januar 2021.

 • Midlertidig lønkompensation
 • Kompensation af faste omkostninger

Aftalerne udmøntes løbende, vi opdaterer denne side, når kriterierne er kendt og det er muligt at søge. Se under lønkompensation og virksomheders faste omkostninger nedenfor.

Der er den 27. oktober indgået ny politisk aftale, der forlænger en række kompensationsordninger og hjælpepakker frem til 31. januar 2021.

Aftalen udmøntes løbene. Vi opdaterer denne side, når der er nyt om vilkår og ansøgningsmuligheder. Læs aftalen fra 27. oktober

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Aktivitetspuljen er på 300 mio. kr. og skal understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer – og at de kan gennemføres med respekt for corona-restriktioner, herunder fx med reduceret publikum. 

Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, herunder museer. 

Perioderne 1. september til 31. oktober 2020 og 1. november til 31. december 2020 kan ikke længere søges.

10. januar: Der er nu åbent for ansøgninger til tredje runde, som har frist den 8. marts 2021, hvor der gives der tilskud til aktiviteter i perioden 1.- 28. februar 2021:

 • For museer gælder, at der ikke ydes tilskud til udstillingsvirksomhed.
 • Ansøger kan maksimalt modtage 6 mio. kr. samlet fra puljen i hele perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. 
 • Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet.
 • Puljen dækker ikke tabte indtægter.
 • Kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og der kan ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter.

Vær opmærksom på, at såfremt regeringen efter aktivitetspuljens åbning beslutter at forlænge nedlukning til efter den 17. januar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner. 

 

Puljens tredje periode er nu åben for ansøgninger. 

Læs mere om puljen og ansøg her

Museumspulje til aktiviteter 

Sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne. Ordningen afventer udmøntning.

Nødpulje til kulturinstitutioner

Lørdag den 18. april blev der vedtaget en ordning vedr. en nødpulje særligt målrettet kulturen: ”Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.” Bemærk, at puljen indeholder flere ordninger, herunder: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende institutioner, kompensation af produktionsomkostninger og kompensation for kommunale institutioner  
Puljen er åben for ansøgninger. Få ODM's overblik over denne nødpulje her

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - genåbnes grundet skærpede restriktioner 

Opdatering 22. december 2020: Genåbning af midlertidig lønkompensationsordning. I forbindelse med lukning af erhvervs- og kulturliv i alle landets kommuner vil den midlertidige lønkompensationsordning igen blive genåbnet. Ordningen er pt. udmøntet for virksomheder / museer med mindre end 50 % offentlig driftstøtte, vi afventer udmøntning for de øvrige museer. 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 17. januar 2021. Der er (i modsætning til den målrettede ordning) ikke krav om, at virksomheden ikke har haft omsætning i den periode, man søger for. 

Læs mere om vilkårene og ansøg her

For institutioner med 50 % eller mere i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen er endnu ikke udmøntet

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - målrettet ordning

Der er indgået en politisk aftale om forlængelse af ordningen for perioden efter 29. august 2020 for virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent. Vær opmærksom på, at det er et krav for at søge denne ordning, at man ikke har haft omsætning i perioden.

Læs mere her.

 

Du kan læse om den nu udfasede ordning, som blev indført i foråret 2020, her

Kompensation for virksomheders faste udgifter - genåbnes grundet skærpede restriktioner 

Opdatering 10. december 2020: Genåbning af kompensation for virksomheders faste udgifter. I forbindelse med lukning af erhvervs- og kulturliv i hele landet vil kompensationsordningen for faste udgifter igen blive tilgængelig. OBS: Ordningen er som følge af skærpede restriktioner forlænget til den foreløbig 17. januar 2021. 

12. januar 2021: Ordningen er nu åben for ansøgninger fra museer med under 50% offentlig driftstilskud som søger under Erhvervsstyrelsen.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

 • Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
 • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
 • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50% eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Kultursstyrelsen.

Ordningen kan endnu ikke søges.

Kompensation for virksomheders faste udgifter - den målrettede ordning

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne). 

For alle museer gælder: 

 • Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 35 % som følge af COVID-19 OG er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende restriktioner: Forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud på over 500 personer, grænselukninger, udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 • Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. 

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat 

Ordningen administreres af Erhversstyrelsen.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger dækker perioden 9. juli - 31. august eller 31. oktober (se * nedenfor).

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forbud mod at holde åbent ophævet den 8. juni 2020
 • Begrænset åbningstid
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Forsamlingsforbud på over 50 personer
 • Grænselukning*
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning*.

*Virksomheder berørt af restriktioner i forbindelse med grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning kan søge om kompensation for perioden 9. juli til 31. august 2020.

Den målrettede ordning er åben for ansøgninger.
Læs mere her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse skal i stedet søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger dækker perioden 9. juli - 31. oktober.

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Bemærk, at der ikke kompenseres for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bemærk: Der er pr. 9. oktober ændret praksis, således at fondsdonationer ikke længere skal regnes med i museets samlede omsætning. Læs mere i vilkårene nedenfor.

Den målrettede ordning er åben for ansøgninger.

Læs mere her

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000* deltagere på grund af COVID-19.

*Opdatering pr. 18. april 2020: Ordningen gælder nu for arrangementer med mere end 350 deltagere.

Arrangementet skulle være planlagt til afholdelse i perioden fra d. 6. marts til frem til og med 31. august.

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Opdatering pr. 14. december: Ordningen kan søges for perioden 6. marts til  31. december 2020.

Ordningen er åben for ansøgninger

Læs mere om vilkårene og ansøg her

 

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Med aftalen 18. april er disse institutioner nu også omfattet af ordningen.

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger (dog er det endnu ikke muligt at søge forlængelsen fra 1. sep. - 31. okt. eller frem til 31. december 2020.)

Læs mere om vilkårene og ansøg her

Midlertidig udskydelse af skat og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Vær opmærksom på, at muligheden for at anvende lempeligere betalingsfrister for moms gælder for alle virksomheder (og museer), men ikke nødvendigvis for skat og AM-bidrag. For skat og AM-bidrag muligheden for udskydelse afhængig af, hvordan museet er registreret i skats systemer (virk.dk). Såfremt museet er registreret som offentlig virksomhed, er det ikke muligt at anvende udskudte betalingsfrister. Læs mere her 

Ordningen er trådt i kraft.

Læs mere om vilkårene her

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. 

De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

Ordningen blev meldt ud den 7. april og administreres af Kulturministeriet.

Ordningen er trådt i kraft. 

Læs mere om vilkårene her

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
20/03/2020

Udfasede hjælpepakker

For at holde siden overskuelig, fjerner vi løbende information om udfasede hjælpepakker. Har du brug for at læse om dem, har vi gemt informationen her

Regionale hjælpepakker - Nordjylland

7 nordjyske kommuner er ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Ordningerne er delvist åbne. Læs mere om aftalen her

Regionale hjælpepakker - 69 kommuner

69 kommuner i regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midtjylland samt yderligere fem kommuner er fra 11. december ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Ved aftale 10. december er det besluttet, at kompensationsordninger genåbnes og dækker hele landet. Information er derfor indarbejdet her på siden.