Det kan svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Hjælpepakkerne er, til stor ros til regeringen, gennemført på meget kort tid, og betingelserne er ikke altid helt klare. Vi vil derfor gerne påpege,  at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked
Museet kan anvende ordningen om lønkompensation, hvis det kan opfattes som en privat virksomhed, hvor det årlige ordinære offentlige driftstilskud fra kommuner, regioner og stat udgør under 50% af de samlede driftsudgifter.

Museet skal være ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19 og som følge heraf stå overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.

Museet skal angive og begrunde, hvilken periode de forventer nedgang i arbejdet, dog maksimalt 3 måneder (9. marts til 9. juni 2020).

Hjemsendte medarbejdere med lønkompensation må ikke arbejde i kompensationsperioden og skal desuden afholde fem feriedage i perioden.

Hjælpepakken er en del af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked, der blev indgået d. 14. marts 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Det forventes, at der bliver åbnet for ansøgninger til puljen midt i uge 13.

Læs mere om vilkårene her

Kompensation for virksomheders faste udgifter
Ordningen gælder alle brancher, herunder museer.
Museet skal dokumentere et forventet fald i omsætning på mere end 40 % som følge af COVID-19.
Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. Er dit museum lukket ved påbud vil der blive kompenseret 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden.

Hjælpepakken blev lanceret d. 19. marts og gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen er pr. 20. marts stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.

Læs mere om vilkårene her

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer
Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000 deltagere på grund af COVID-19.

Arrangementet skulle være planlagt til afholdelse i perioden fra d. 6. marts til 31. marts 2020.

OPDATERING PR. 1. APRIL 2020: Perioden er forlænget, således at kompensationen dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med 9. juni 2020.

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger. 

Læs mere om vilkårene her
 

Midlertidig udskydelse af skat og moms
Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Ordningen er trådt i kraft.

Læs mere om vilkårene her

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

 

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
20/03/2020