Den nationale brugerundersøgelse 2020: Tilfredse museumsgæster trods et år med corona

Den nationale brugerundersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) indeholder i år et særligt afsnit om, hvordan corona har påvirket gæsternes opfattelse af museerne. Data er fra 2020.

Det er glædeligt, at lysten til at besøge museer for de fleste har været uændret, og at museerne - trods mundbind, afstandskrav og de mange andre smitteforebyggende tiltag - fastholder en score på 8,6 for den samlede museumsoplevelse, målt på en skala fra 1 til 10.

Det er interessant, at andelen, som angiver at have forventninger om flere museumsbesøg end normalt, er særlig stor blandt brugerne i aldersgruppen 14-29 år. Dette er dog ikke afspejlet, når man ser på data om brugerne i undersøgelsen.

Det er værd at huske på, at undersøgelsen ikke nødvendigvis er repræsentativ, da resultaterne afhænger af, hvem der tager sig tiden til at besvare spørgeskemaet på besøgsstederne. Undersøgelsen er identitisk med undersøgelsen i 2019, bortset fra spørgsmålene vedr. corona, som blev tilføjet fra 29. juni 2020. 

Læs hele undersøgelsen her

 

Publiceret:
26/04/2021

Fakta om undersøgelsen

• Undersøgelsen er gennemført af Rambøll og Seismonaut på vegne af SLKS

• Undersøgelsen er gennemført på alle statslige og statsanerkendte museer i Danmark

• Besvarelser er indsamlet på i alt 106 besøgssteder via app, pc, mobil eller email-link

• Undersøgelsen baserer sig på 21.142 besvarelser (i 2019 var der 34.859 besvarelser)

• Det fremgår af rapportens metodeafsnit, at ”Mulighederne for at foretage en grundig analyse og vurdering af de deltagende brugere repræsentativitet […] er begrænsede”, men at de mange besøgssteder og indsamlingstidspunkter er med til at styrke ”tilliden til, at undersøgelsen giver et dækkende billede af brugerne og brugernes museumsoplevelser.”